Hvilken megler skal du velge?

Forbrukeradvokaten uttaler seg i Dine Penger 9-2019 om valg av eiendomsmeglere og hva man bør være på utkikk etter. Sjekk referanser og stol på magefølelsen er det viktigste rådet.

Høyesterett opphever dom om oppsigelse av funksjonshemmede leiere

Forbrukeradvokat Anne Mette Hårdnes representerte tre leiere i sak mot Vågå kommune. De tre leietakerne er funksjonshemmede, og har leid bolig i et bofellesskap siden 1992. De har hatt en kontrakt med kommunen hvor det er bestemt at leierne kan sies opp «ved særlege høve», og at kommunen i så fall plikter å «stille anna likeverdig husvere til disposisjon». I …

Høyesterett opphever dom om oppsigelse av funksjonshemmede leiere Les mer »

Help Forsikring felt i disiplinærutvalget

To forbrukere hadde kjøpt rettshjelpsforsikring fra Help i forbindelse med huskjøp. De reklamerte på mangler ved boligen, og fikk bistand fra en advokat og en advokatfullmektig i Help. Forbrukerne var ikke fornøyde med bistanden, og klaget derfor inn advokatene fra Help til disiplinærutvalget. Forbrukerne anførte at advokatene ikke opptrådte uavhengig fordi de var farget av …

Help Forsikring felt i disiplinærutvalget Les mer »

Claims Link er klageverstinger

Claims Link taper nesten halvparten av alle saker for Finansklagenemnda skriver Finansavisen 27. juni. Forbrukeradvokaten mener at forsikringsselskapet spekulerer i at boligkjøpere skal gi opp kampen.

Styret risikerer ansvar hvis de ikke melder inn forsikringsskader

Forbrukeradvokaten uttaler seg på tv2 hjelper deg 14. mars 2019 om hvilke rettigheter du har hvis styret i borettslaget nekter å melde inn en forsikringsskade. https://www.tv2.no/a/10477349/ Vi har lang erfaring med å bistå både eiere og sameier/borettslag. Hvem skal vedlikeholde? Hva kan man gjøre med naboens husbråk? Kan man kaste ut noen som ikke betaler fellesutgifter? …

Styret risikerer ansvar hvis de ikke melder inn forsikringsskader Les mer »

Mer forbrukervennlige regler for boligkjøp (Vesentlighetsterskelen fjernes)

   Denne våren skal Stortinget behandle forslag om nye regler for kjøp av bolig, som regjeringen har fremlagt. Det er for mange konflikter på boligmarkedet. En av ti boligkjøp ender med at kjøper får igjen på forsikring eller saken ender i rettssystemet. 600 stevninger går for retten hvert år. Å nå vil regjeringen få ned konfliktnivået. …

Mer forbrukervennlige regler for boligkjøp (Vesentlighetsterskelen fjernes) Les mer »