Dette må du vite om husleiedepositum

Hva er husleiedepositum? Ved inngåelse av et leieforhold, er det vanlig å måtte betale et depositumsbeløp til utleieren. Regler om depositum ved husleie er regulert i husleieloven § 3-5. Depositumbeløpet skal stille sikkerhet for «skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen». Depositumsbeløpet kan maksimalt være på …

Dette må du vite om husleiedepositum Les mer »

Lovendringer i forbrukerkjøpsloven styrker forbrukernes rettigheter

Den 01.01.2024 trådte en rekke endringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. Endringene gjelder for forbrukerkjøp gjort etter 01.01, og er foretatt for å gjennomføre EUs forbrukerkjøpsdirektiv i norsk rett. Norsk lovgivning har allerede gitt forbrukere et sterkere vern enn i mange andre europeiske land, men med disse endringene blir forbrukerrettighetene ytterligere styrket. Miljø er et viktig …

Lovendringer i forbrukerkjøpsloven styrker forbrukernes rettigheter Les mer »

Gammel bolig solgt som et dødsbo med oppussingsbehov ga prisavslag både i tingretten og lagmannsretten

Kjøpere av en bolig utsatt for et massivt rotteangrep, vant i lagmannsretten med krav om prisavslag med hjelp fra Forbrukeradvokaten ved advokat Emil August Fjellvang. Boligen var bygd i 1967 og solgt som et dødsbo da det hadde stått ubebodd i et år. I tilstandsrapporten fremkom det at det var «spor etter skadedyr i kott …

Gammel bolig solgt som et dødsbo med oppussingsbehov ga prisavslag både i tingretten og lagmannsretten Les mer »

Rettigheter hos privat etterforsker

Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten uttalelser seg i Tv2 nyhetene om hvor rettsløs man er når man bestiller privat etterforsker. – Privatetterforsker er en ubeskyttet tittel og det finnes ingen autorisasjonsordning. – Det er derfor viktig å gjøre ekstra undersøkelser før man bestiller slike oppdrag, forklarer Fæhn. Privat etterforskning er ikke lovregulert. Likevel finnes det noen …

Rettigheter hos privat etterforsker Les mer »

Styrets plikter i boligselskap

Forbrukeradvokaten Ola Fæhn uttaler seg i TV2 Nyhetene om hvilke plikter styret i sameiet/borettslaget har og hvilke rettigheter man har som beboer når det gjelder fellesutgiftene. https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/sjokkokning-i-felleskostnader-jeg-fikk-hakeslepp/16260488/ Ifølge forbrukeradvokat Ola Fæhn har styret fullmakt til å øke fellesutgiftene for å få gjennomført vanlig forvaltning og vedlikehold. – Dersom det skal gjøres ombygginger, påbygninger og endringer …

Styrets plikter i boligselskap Les mer »

Delutbedring på bad

Mange kjøpere med mangelfulle bad blir møtt med at de må nøye seg med delutbedring. Rettspraksis er sprikende, men i LB-2020-179920 uttaler lagmannsretten. «Lagmannsretten utelukker ikke at delutbedring kan være hensiktsmessig i tilfeller der mindre mangler skal utbedres, og er innforstått med at det finnes firmaer som har spesialisert seg i dette. Med de mange …

Delutbedring på bad Les mer »

Forbrukeradvokaten om banksvindel

– Og når du først sitter på kroken, så har du penger som du gjerne vil ha tilbake. Da bruker svindlerne det til å tyne deg for enda mer penger, sier advokatfullmektig Halvard Skarpmoen i Forbrukeradvokaten. https://www.nettavisen.no/nyheter/ble-svindlet-for-1-5-millioner-banken-lop-fra-ansvaret/s/5-95-1369203?fbclid=IwAR32Z3vxzc1mEsP-Atcq8SN2s0eDUNMP93DDUyVVHRRO5nncSCUJTj4z7NA

Selger ble personlig ansvarlig for gavekort hans firma hadde lovet kjøper av bolig

I forbindelse med kjøp av bolig ble kjøperne lovet et gavekort på 80 000 kroner, som skulle mottas ved overtakelse av boligen. Da overtakelse kom, fikk ikke kjøperne gavekortet som lovet. Det fremstod uklart hvorvidt det var selger personlig eller selgerens firma, hvor han var daglig leder, som hadde inngått avtalen. Firmaet hadde gått konkurs på …

Selger ble personlig ansvarlig for gavekort hans firma hadde lovet kjøper av bolig Les mer »