Måned: april 2018

Hjelpeløst? (pdf)

Forsikringsselskapet Help skal stå på boligkjøpernes side i eiendomstvister. Men fler kunder sier selskapet i praksis motarbeider dem. Artikkel fra Dine penger april 2015. Dine penger april 2015

Er boligmangelen min stor nok

Mange boligkjøpere som oppdager mangler får avvist sitt krav fra eierskifteselskapet. En vanlig avvisningsgrunn er at selskapet mener eiendommen ikke er i ”vesentleg ringare stand” enn du kunne regne med. De fleste eiendommer blir i dag solgt med et generelt forbehold om boligens tilstand (som det er). Dette betyr at det skal mer til før …

Er boligmangelen min stor nok Les mer »

Rettspraksis 1993-2007

Oversikt over dommer i saker av Ola Fæhn, forbrukeradvokat Hvordan lese oversikten? Det er skilt mellom saker hvor kjøper er gitt medhold og hvor selger er gitt medhold Først står det en kolonne som viser domsnummer og rettsinstans. – Rt er saker fra høyesterett – LB er saker fra Borgarting lagmannsrett – LA er saker …

Rettspraksis 1993-2007 Les mer »

«Hvordan oppfattes ACE’S eierskifteforsikring når det gjelder håndtering av krav?»

Diplomoppgave av  Anne Magler og Cecilie Bruun Smidt Eiendomsmeglerstudiet, Handelshøyskolen BI, Oslo 18.04.2018 “The house is in   good condition although it does require restoration”   ”Hvordan oppfattes ACE’S eierskifteforsikring når det gjelder håndtering av krav?” “Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiene ved Handelshøyskolen BI. Dette innebærer ikke at Handelshøyskolen BI går god for de metoder som …

«Hvordan oppfattes ACE’S eierskifteforsikring når det gjelder håndtering av krav?» Les mer »

Anklager Protector for «sulteteknikk» (pdf)

– Protector forsøkte å «sulte» oss ut – en strategi jeg mener grenser mot det forkastelige. Disse ordene kommer ikke fra Protectors vanlige kritisere, men fra Gustaf Aspelin, som er av selskapets største aksjonærer. Etter at han som huskjøper førte en over tre års lang kamp mot forsikringsselskapet, langer han ut mot selskapets forretningsmetoder. </

Vesentleg ringare stand

Mange boligkjøpere som oppdager mangler får avvist sitt krav fra eierskifteselskapet. En vanlig avvisningsgrunn er at selskapet mener eiendommen ikke er i ”vesentleg ringare stand” enn du kunne regne med. De fleste eiendommer blir i dag solgt med et generelt forbehold om boligens tilstand (som det er). Dette betyr at det skal mer til før …

Vesentleg ringare stand Les mer »

Mange boligkjøpere gir seg for tidlig

Forbrukerrådet har laget en grundig rapport om boligmarkedet og forsikringsselskapenes behandling av boligkjøperne. Forbrukeradvokaten er sitert og intervjuet flere steder i rapporten. Konklusjonen til Forbrukerrådet er at kjøperne blir taperne fordi de må ta risikoen og belastningen med å sloss mot store sterke forsikringsselskap. Rapporten kritiserer både eierskifteforsikringene og boligkjøperforsikringene. Se blant annet (eksterne linker): https://www.nrk.no/norge/_-du-har-bedre-rettigheter-nar-du-kjoper-brodrister-enn-hus-1.13417496 …

Mange boligkjøpere gir seg for tidlig Les mer »