Mange boligkjøpere gir seg for tidlig

Forbrukerrådet har laget en grundig rapport om boligmarkedet og forsikringsselskapenes behandling av boligkjøperne. Forbrukeradvokaten er sitert og intervjuet flere steder i rapporten.

Konklusjonen til Forbrukerrådet er at kjøperne blir taperne fordi de må ta risikoen og belastningen med å sloss mot store sterke forsikringsselskap. Rapporten kritiserer både eierskifteforsikringene og boligkjøperforsikringene.

Se blant annet (eksterne linker):

https://www.nrk.no/norge/_-du-har-bedre-rettigheter-nar-du-kjoper-brodrister-enn-hus-1.13417496

Boligkjøpere er de store taperne med dagens forsikringsordning

https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2017/03/rapport-om-eierskifte-og-boligkjoperforsikringene-og-effektene-i-bolighandelen-forbrukerradet-2016.pdf