Rettspraksis 1993-2007

Oversikt over dommer i saker av Ola Fæhn, forbrukeradvokat

Hvordan lese oversikten?
Det er skilt mellom saker hvor kjøper er gitt medhold og hvor selger er gitt medhold

Først står det en kolonne som viser domsnummer og rettsinstans.
– Rt er saker fra høyesterett
– LB er saker fra Borgarting lagmannsrett
– LA er saker fra Agder lagmannsrett
– LF er saker fra Frostating lagmannsrett
– LE er saker fra Eidsivating lagmannsrett
– LH er saker fra Hålogaland lagmannsrett
– RG er saker som har vært trykket i rettens gang, enten fra tingretten eller lagmannsretten
– TOSLO er utrykte saker fra Oslo tingrett

I neste kolonne er tvistegjenstanden notert f.eks baderom. Det er sortert etter tvistegjenstand.
I neste kolonne er resultat fra førsteinstans notert, dersom det er en ankesak
I neste kolonne fremgår maksimale påstandsbeløp fra partene
I siste kolonne står domsresultatet

MEDHOLD KJØPER

1. BADEROM
TOSLO-2006-61881 bad varmekabel 170.000/0 70.000+omk
LF-2005-185950 bad, flere 0-omk 110.000/0 80.000+omk
LE-2006-180041 bad 0-omk 85.000/0 65.000-delt
TOSLO-2006-70637 bad 50.000/0 50.000+omk (ACE)
TOSLO-2006-93111 bad 180.000/72.000 85.000-delt (Protect)
TOSLO-2004-56665 bad 168.000/0 32.000+omk
TOSLO-2003-5417 bad+el+kjellerleil heving el.980.000/0 250.000+delt
TOSLO-2002-9747 bad 127.000/58.000 58.000+omk
TOSLO-2002-7616 bad,ikke autorisert 165.000/100.000 127.000-delt(Tennant)
TOSLO-2002-1195 bad,sopp,rekl.frist 102.000/0 50.000-delt
TOSLO-2002-155 bad+svikt gulv 100-200.000/0 60.000+delt
TOSLO-2002-2517 motfall 59.000/2.000 27.000-delt
LB-1999-01911 bad ting:159.000+omk 159.000/0 85.000-delt
LB-2001-00955 bad/div ting:258.000+omk 258.000/0 45.000-delt(Gerling)
LB-2000-02423 bad ting:0+omk 40.000/0 22.000-delt
LB-1999-02840 bad ting:20.000-omk k 167.000/0 167.000+omk
LB-1998-01887 bad 0-omk 153.000/0 153.000+omk
LB-1999-01486 bad ting:0-delt 70.000/0 40.000-delt
LB-1999-01690 bad ting:0+omk 60.000/0 30.000+omk
LE-2001-00656 bad/grunnmur ting:180.0000+omk 180.000/0 130.000+omk
LB-1995-02327 bad ting:65.000+omk 65.000/0 65.000+omk
LB-2001-01613 bad ting:72.000/delt 72.000/0 72.000+omk
LB-2000-03067 bad+div ting:95.000+omk 200.000/0 162.000+omk
LA-1999-01790 bad 105.000+omk 105.000/0 50.000-delt
LA-2000-00783 bad+div 90.000-delt 90.000/0 55.000-delt
Rt-2001-369 bad lag:125.000-delt 125.000/0 125.000-delt
LB-1997-01070 bad ting:0-omk 159.00/0 110.000+omk
TOSLO-2001-10911 bad 0 75.000/0 27.300-delt
RG-1995-143 bad/el/drenering 0 82.000/0 80.000-omk
2. DRENERING
Rt-2006-1076 fukt-utbedring 0-omk 181.000/0 181.000+omk
LG-2005-131106 drenering+kjellerlei 458.000-delt 458.000/0 239.000-delt
LF-2006-41460 fukt(foreldelse) 75.000-delt 75.000/0 75.000+omk
LA-2006-105609 drenering-27år 0-omk 156.000/0 75.000-delt(ACE)
LH-2006-13671 drenering-21år 238.000-omk 430.000/0 270.000+omk(Antic)
LG-2005-131017 drenering med mer 185.000-delt 185.000/skjønn 135.000-delt(ACE)
LG-2006-82660 drenering 467.000+omk 467.000/0 400.000+omk(ACE)
LB-2004-55104 drenering 22år 276.000-delt 276.000/80.000 276.000+omk(ACE)
LB-2004-70823 drenering+tak 693.000-delt 1.6mill/0 850.000-delt(ACE)
TOSLO-2003-4102 drenering/el. 270.000/0 200.000+omk
LB-2003-12716 drenering med mer. 0-delt 2,7mill/0 1,5mill+omk
TOSLO-2002-1506 drenering+el 190.000/0 70.000+delvis omk
TOSLO-2001-10291 drenering 50år 121.000/0 49.000-delt(Tennant)
LA-2000-00881 drenering ting:0-omk 110.000/0 61.000-delt
LB-1999-01257 drenering ting: 70.000+omk 70.000/0 40.000-delt
LB-1999-02211 drenering 35.000-delt 371.000/0 200.000+omk(delvis)
LF-1999-00054 drenering/avløp 100.000-omk 175.000/0 25.000-delt
LH-1998-00475 fukt/drenering ting: 0-omk 150.000/0 35.000-delt
LF-1997-01036 drenering ting: 0-omk 119.000/0 50.000-delt
LA-1996-01443 drenering ting:75.000-delt 75.000/0 75.000+omk
LB-1996-00570 drenering ting;89.0000+omk 89.000/0 89.000+omk
TOSLO 2001-07533 drenering/tak 0 200.000/0 kr 70.000-delt(Vesta)
3. RÅTE/SOPP/SKADEDYR
Rt-2006-983 råte-foreldelse 219.000-delt 219.000/108.000 219.000-omk
LB-2003-8646 maur 0-omk hevning/0 65.000+delt
LF-2006-19733 sopp+lekkasje 37.000-delt heving/0 100.000+delt
LH-2006-103850 maur 100.000+omk 100.000/20.000 100.000+omk
TOSLO-2006-66383 råte dør/vindu 112.000/0 80.000-delt
LB-2001-02999 sopp ting:744.000- 1.5mill/0 1.4 mill+omk (ACE)
LA-2001-00531 råte/maur ting:0+omk 320.000/0 100.000+omk
LH-2000-00652 råte 0-omk heving el.50.000/0 25.000-delt
LA-1999-01356 råte/biller ting:65.000-delt 65.000/0 65.000+omk
Rt-1998-1510 sopp/ting+lag heving-omk heving/prisavs prisavs 330.000-delt
RG-1999-1341 kloakk/råte/sopp 250.000-delt 412.000/120.000 175.000+omk
LE-1997-00540 råte ting:92.000+omk 92.000/0 69.000-delt
LB-1999-02230 hussopp 295.000-delt 95.000/0 295.000+omk
LA-1997-00235 råte 70.000+omk 70.000/0 40.000-delt
LA-1996-00530 råte ting:0-omk 350.000/0 75.000-delt
RG-1998-588 råte+el 0 50.000/0 35.000-delt
4. FUKT/LEKKASJE
LF-2006-89610 isolasjon/kondens 75.000+omk 75.000/0 75.000+omk
LG-2005-66135 lekkasje bod 70.000+omk 70.000/0 70.000+omk
TOSLO-2004-6899 terrasselekkasje 2.4mill/0 1.3mill+delvis omk
TOSLO-2001-11058 div lekkasjer 190.000/0 22.000-delt(ACE)
Rt-2003-387 takterrasse 253.000-omk 253.000/0 193.000+omk
LB-2004-26341 tak/foreldelse 0-omk 250.000/0 219.000-delt
TOSLO-2004-5092 taklekkasje heving+150.000/450.000 heving+0-delt omk
TOSLO-2004-8781 parkettgulv 110.000/0 60.000+omk (ACE)
TOSLO-2000-5400 taklekkasje 750.000/0 150.000/0
LB-2001-00956 fukt 110.000/0 ting:1.6mill/0 300.000+delvis omk
RG-1999-1598 lekkasje 0-omk rettens skjønn/0 85.000+omk
LH-1997-00553 fukt heving+erst+omk heving+erst/0 heving+erst-delvis
RG-1997-66 rotter/fukt ting:60.000+omk 60.000/0 40.000+delvis omk
LF-1999-00062 fukt ting: 0-delt 164.000/0 40.000-delt
RG-1996-607 fukt 0 100.000/0 55.000-delt
RG-1996-890 fukt/varmekabel 0 108.000/0 66.000-delt
LG-1999-00610 garasjelekkasje ting: 7.000-saksomk k. 98.000/7.000 45.000+omk
LG-2001-00797 terrassefukt ting: 0-delt 0/258.000 253.000+omk
TOSLO-2001-01726 terrasselekkasje 0 400.000/0 270.000+omk
5. AREAL/TOMT
Rt-2003-612 areal 0-omk 50.000/0 50.000-delt
LG-2005-67090 areal to leil 114-135.000-omk 114-135.000/0 90-115.000-omk
LG-2006-131129 areal 0-omk skjønn/0 150.000-delt
LB-2005-124021 areal ? skjønn/0 medhold-delt
TOSLO-2005-81281 areal skjønn/0 70.000+omk(ACE)
TOSLO-RG-2005-1336 aral 400.000/0 400.000+omk
TOSLO-2002-11103 areal 1,5mill/0 510.000-delt
TOSLO-2001-11291 areal 410.000/0 225.000+omk(Tenn)
LB-2001-02603 areal ting:0-omk 100.000/0 50.000-delt
LB-2001-00695 areal 0+omk kjøper 200.000/0 100.000+omk
TOSLO-2005-64673 tomt+tak+garasje 1mill/0 300.000+delt(ACE)
LB-1997-01715 areal/bad 62.000-delt 62.000/10.000 35.000-delt
RG-2001-461 areal 0 310.000/0 kr 180.000-saksomk
RG-1999-442 areal 0 200.000/0 50.000+omk
RG-1999-273 areal 0 200.000/0 75.000-saksomk
LB-2001-03624 tak/areal ting:201.000+omk 201.000/0 201.000-omk
LG-2000-00006 tomteareal 0-delt 53.000/0 53.000+omk
LB-1998-01831 tomteareal heving+erst+omk heving+erst/0 heving+erst+om
LH-1998-00941 tomteplassering 25.000-delt 800.000/0 25.000-delt
LB-1998-03069 tomteutforming ting:75.000-delt 160.000/0 75.000-delvis
6. RETTSMANGLER/NABOER
Rt-2005-1729 feste innløst-delt innløst/feste innløst-delt
LB-2006-1669 nabobygg 170.000+omk 170.000/0 100.000-delt
TOSLO-2006-27958 nabobygg 500.000/0 100.000-delt
TAHER-2006-167311 vei 153.000/0 100.000+delt(Protec)
TOSLO-2004-4338 fellesområde 750.000/0 296.000+omk (ACE)
TOSLO-2003-7020 opplysningsmangler 200.000/0 75.000+delvis omk
TOSLO-2002-10058 fellesområde 450.000/100.000 200.000+delt(ACE)
LG-2000-00260 rettsmangel ting;0-omk 250.000/0 250.000-delt
RG-1999-1334 festeavg. ting:475.000+omk 475.000/0 400.000-delt
LB-2000-02038 forbehold ting:oppfyllelse+om oppf/0 oppf+omk
LB-2003-10224 nabobygg 300.000+omk 300.000/0 100.000+delt
LB-2001-03682 veirett ting:200.000-delt 200.000/0 120.000-delt
LF-1996-00390 servitutt ting:200.000-delt 350.000/0 200.000+delvis omk
7. UTLEIEHYBEL/BRUKSTILLATELSE
Rt-2005-870 utleie-megler/solidar 175.000-omk 175.000/0 175.000-omk
LE-2001-00264 utleie ting;20.000-delt 800.000/0 150.000+omk
LG-2000-02015 utleie 3000-omk kjøper 311.000/0 72.000-delt
LG-2001-00289 utleie ting:20.000-delt 150.000/0 40.000+omk
LE-2000-00958 kjeller/godk/utleie ting:0-delt 144.000/0 75.000-delt
LB-2000-01308 tak/utleie 275.000-omk 275.000/0 250.000+omk
RG-2001-1113 kjellerleil. ting:60000-delt 60.000/0 60.000+omk
LB-1995-01254 utleie ting:410.000-delt 410.000/0 240.000-delt
LB-1996-01287 manglende rom ting:60.000+delt 60.000/0 60.000+omk
RG-2001-1312 hybel 0 700.000/0 150.000-delt
LG-1999-02233 off.brukstill. ting:heving+omk heving/0 heving+omk
LB-1998-03503 brukstillatelse loft ting:520.000-omk 520.000/0 300.000-omk
RG-1999-1476 bruksendringstill. ting:570.000-omk 5.mill/0 970.000+omk
LB-1996-01114 ferdigattest 18.000-delt 50.000/0 39.400-delvis
RG-1998-517 ferdigattest/bruksret ting;0-omk 1000000/0 50.000-delt
8. TAK/GULV
LE-2003-2293 tak 70.000-delt 70.000/0 70.000-omk
LB-2000-03557 tak 0-omk 159.000/0 75.000-delt
LA-2001-01257 tak/grunnmur ting:46.000-delt 350.000/50.000 100.000-delt
LG-1999-01585 takfukt ting:92.000+omk 92.000/0 92.000+omk
RG-1998-1483 tak+råte ting:100.000+omk 100.000/0 100.000+omk
LB-2001-02126 gulv ting;utbedr+omk utbedr/0 utbedr+omk
9. SETNINGER
TOSLO-2001-12112 setninger kjeller 115.000/0 110.000+omk(ACE)
LH-2001-00228 setninger 165.000+omk 165.000/0 165.000+omk
LB-1999-01345 setninger 200.000-delt 200.000/0 100.000-delvis
LA-2006-121555 setninger 0-omk heving/0 500.000-delt(ACE)
LB-2001-01811 grunnmurssprekk ting:389.000+omk 389.000/0 389.000+omk
LB-1999-00120 setninger ting:235.000-delt 235.000/0 235.000-delvis omk
LA-1998-00400 setninger ting:6.000-omk kjø 250.000/0 50.000-delt
LF-2000-00381 grunnmur ting:0-omk heving/0 heving+omk
10. VANN/AVLØP
TOSLO-2003-18497 Privat avløp 260.000/0 100.000+omk(Tenn)
LG-1997-00133 vann-ting:oppf. el. 120.000+omk 120.000/0 opp el.120.000+omk
LG-2000-00983 vei/vann ting:217.000+omk 217.000/0 217.000+omk
RG-1997-1293 vannforsyning ting;2.000+omk 37.000/2.000 20.000+omk
LA-2000-00333 brønn ting:0-delt 120.000/0 120.000+omk
LB-2001-00955 avløp ting:258.000+omk 258.000/0 45.000-delt
LH-1999-00298 kloakk 0+omk heving/0 heving+omk
11. ANDRE MANGLER
TOSLO-2002-7595 økte fellesutg 70.000/0 70.000+omk
TOSLO-2001-3575 grunnforh/kabel 1000.000/0 490.000+omk
TOSLO-2001-3912 brygge 2,5 mill/0 500.000-delt
Rt-2001-369 takstm.dommen 125.000-delt 125.000/0 125.000-delt
Rt-2006-999 sotskader-utbedr 100.000-omk 0/prisavslag 100.000+omk
LB-2004-55328 bæring/konstruksj heving-omk heving/0 heving+omk(ACE)
LB-2004-26373 takhøyde 50.000-delt 420.000/50.000 280.000+omk(Gjens)
LH-2006-8832 lukt 0-omk 133.000/0 45.000-delt(ACE)
TOSLO-2005-80452 brannisolasjon 145.000/0 145.000+omk
TOSLO-2006-89268 skattefradrag 69.000/0 69.000+omk(ACE)
LA-2000-00672 lukt ting;0-omk 66.000/0 40.000-delt
LB-2001-02849 vindu ting:75.000+omk 75.000/0 75.000+omk
LG-2001-00313 brann ting;50.000- delt prisav/0 150.000/omk
TOSLO-2001-3158 garasjer 0 385.000/0 120.000-delt
Rt-2000-199 konstr.feil ting+lag:180.000+o 180.000/0 75.000-delt
LF-1998-00519 konstruksjon heving+omk heving/0 1,6 mill+omk
12. FLERE MANGLER
LB-2006-10537 div ? ?/0 medhold-delt
LB-2005-79059 tak,bad m fl 332.000+delt 724.000/0 575.000+omk(Antic)
TOSLO-2006-87196 fukt,lyd 250.000/0 88.000+omk(Protekt)
LG-2004-25868 kloakk,grunn,bad 58.000-delt skjønn/0 175.000-delt
TOSLO-2001-9158 div 600.000/0 35.000-delt(ACE)
LE-2001-00653 el/pipe ting;93.000+omk 93.000/0 93.000+omk(Vesta)
LG-2006-14565 konstruksjon+div 268.000+omk 350.000/0 265.000+omk(Antic)
LA-2005-117179 el+tak med mer ca1.000-omk 1.2mill/360.000 ca1.200+omk(ACE)
LA-2006-64511 div 398.000-omk 398.000/0 346.000+omk
TOSLO-2003-19187 Diverse 800.000/0 360.000+delt
TOSLO-2002-12502 råte+loft+vinduer 2.3mill/0 740.000+omk(ACE)
LH-2005-144551 div 250.000+omk 1,1mill/0 700.000+omk(ACE)
LE-2003-4323 div 700.000-delt 1700.000/600.000 1250.000-delt(ACE)
TOSLO-2002-11936 avlø+strøm+tak 200.000/40.000 47.000-delt
TOSLO-2002-9327 bad,godkj,sopp 280.000/0 150.000-delt
TOSLO-2002-2963 div skjønn/350.000 350.000-delt (Tenn)
TOSLO-2002-2861 div 500.000/0 100.000+omk
LE-2000-00394 div heving-omk heving/0 heving+omk(Vesta)
LE-2000-00394 div ting:heving,erst+omk heving/0 hevingerst+omk(Vesta)
LB-2000-02507 div ting:890.000+omk 1.5mill/0 240.000+omk
LF-2000-00812 div ting:160.000+omk 160.000/0 100.000+omk lagmr
LF-2000-00641 div 470.000+omk 470.000/0 470.000+omk
LH-1999-00532 div ting:40.000+omk 48.000/5000 19.000-delt
LG-1999-00447 div ting:87.000+omk heving-450.000/0 143.000-delt
LA-1999-00362 div ting:63.000-delt heving-700.000/0 125.000-delt
LB-1998-03412 div ting:0-delt 325.000/0 150.000+omk
LB-2001-04036 div ting:610.000+omk ?/0 610.000-delt? (ACE)
LA-1998-01230 div 65.00-omk 520.000/0 115.000-delt
LB-1997-02336 div ting:550.000+omk 550.000/150.00 250.000-delvis
LG-1996-02029 div 203.000+omk 300.000/58.000 175.000-omk delvis
LE-1997-00772 div ting:35.000+omk 100.000/0 35.000+omk
LA-1997-00159 div ting:332.000+omk forlik+83.000/0 30.000-delt
LF-1997-00498 div ting:123.000+delt heving-400.000/0 heving+omk
RG-1998-155 div ting:0-omk 225.000/0 75.000-delvis
LF-1996-00715 div heving-0,-erst-delt heving+160.000/0 heving+35.000+omk
LA-1996-00085 div ting:50.000-delt 250.000/5.000 100.000+omk
LA-2000-00254 div 65.000-delt 550.000/0 65.000-delvis
RG-1997-385 div 41.000+omk 41.000/0 26.000-delt
LA-1996-00028 div ting:49.000-delt 49.000/0 49.000+omk
LE-1992-00246 div ting:262.000+omk 450.000/0 450.000+omk
RG-2000-1063 div 0 500.000/0 kr 130.000-delt
RG-2000-771 div 0 heving/0 heving+erst-delt
RG-1998-609 div 0 131.000/0 35.000-delt

IKKE MEDHOLD KJØPER

1. BADEROM
Rt-2005-1281 bad 0-omk 150.000/0 0-delt
LH-2007-46126 bad 0-omk 100.000/0 0-omk(Protect)
TOSLO-2006-8937 bad 121.000/0 0-omk(Tennant)
LA-2006-78252 bad-foreldet 0-omk 65.000/0 0-omk
TOSLO-2004-2050 bad 75.000/0 0-omk
TOSLO-2002-3276 bad 90.000/0 0-omk
TOSLO-2002-4243 bad 80.000/0 0-omk
TOSLO-2001-11144 bad 115.000/0 0-omk
TOSLO-2001-06902 Bad 70.000/0 0-omk, anket
2. DRENERING
Rt-2002-1425 drenering,opplyst 130.000-omk 130.000/0 0-delt(ACE)
LH-2007-28395 drenering,foreld 18.000-omk k 887.000/0 18.000-omk
LG-2006-49897 drenering+fyr(35år) 163.000-delt 163.000/0 0+omk(ACE)
LB-2005-90635 drenering 0-omk 600.000/0 0-omk (ACE)
TOSLO-2002-595 48år gammel dren 124.000/0 0-omk(ACE)
LB-1996-01187 drenering ting:83.000-delt 145.000/83.000 83.000-omk
LG-1999-01272 kjellerfukt ting:75.000-delt 345.000/75.000 75.000-omk k
LE-1998-00311 vanninnsig ting: 0-omk 133.000/0 0-omk
RG-2001-56 drenering/mugg ting:0-delt 230.000/0 0-delt
3. RÅTE/SOPP/SKADEDYR
LA-1997-01134 råte ting: 0-omk 300.000/0 0-omk
LB-1998-01495 råte 0-omk heving el.75.000/0 0-omk
LF-1995-00452 sopp 0-omk 72.000/0 0-omk
TLARV-2005-181388 maur 200.000/0 0-omk(Protect)
TOSLO-2006-15401 skadedyr 100.000/0 0-omk
TOSLO-2005-59811 sopp 151.000/0 0-omk
LE-1996-00596 råte/vei/tomt ting:0-omk 250.000/0 0-omk
LB-1996-01312 kjeller/sopp 0+omk 270.000/0 0+omk
LH-1997-00498 isolasjon/råte/rekl 0+omk 217.000/0 0+omk
LB-1998-00482 råte/rekl tidsp ting: 200.000+omk 200.000/0 0-delt
LA-1998-01223 råte ting: 0-omk 58.000/0 0-omk
RG-1999-1546 råte 0 150.000/0 0-omk
RG-2000-765 råte 0-omk 255.000/0 0-omk
4. FUKT/LEKKASJE
TOSLO-2006-16771 div fukt-oppl 250.000/0 0-omk(Protect)
THAFE-2006-114560 fukt vinduer 52.000/0 0+omk
LA-2005-84595 råte 260.000-delt 260.000/0 0-omk
LB-2004-25424 fukt bod 0-omk 143.000/0 30.000-delvis
LE-2005-80501 sopp+lekkasje 20.000-delt 120.000/0 0-omk
LG-2006-148629 fukt 0-omk 350.000/200.000 100.000-omk(Gerling)
TOSLO-2004-360 vannskade varmtv 29.000/0 0-omk(ACE)
TOSLO-2002-1269 lekkasje garasje 300.000/0 0-omk
LA-1999-01379 fukt/stokkmaur ting:16.000-delvis 150.000/0 16.000-omk k
LG-1994-00028 lekkasje ting:0-omk 20.000/0 0-omk
5. AREAL/TOMT
LH-2006-103850 tomt+strand 30.000-delt 500.000/30.000 30.000-omk
TOSLO-2005-142283 areal/bad 400.000/0 0-omk (ACE)
TOSLO-2005-30369 areal skjønn/0 0-omk
TTONS-2004-253 boareal 170.000/0 0-omk
TOSLO-2002-1295 boareal skjønn/0 0-delt
LA-2007-17980 tomt i sjøen 0-omk tomtegrense/0 0-omk
LE-1998-00814 arealsvikt/tomt 0-omk 40.000/0 0-omk
LG-1996-00292 areal 50.000+omk 165.000/50.000 50.000-omk kj
LB-2000-00589 areal ting: 0-omk 2mill/0 0-omk
TOSLO-2001-1977 areal 0 200.000/0 0-omk
LB-2000-00702 forurensing/grense 0-omk 2.6mill/0 0-omk
LH-1997-00657 tomteareal ting: 0-omk 65.000/0 0-omk
6. RETTSMANGLER/NABOER
TOSLO-05-93819/177162 felleskost 300.000/0 0-omk
LF-2005-123140 kjellerleil+sopp heving/0 0-omk 0(100.000)-omk
THALL-2005-50339 rådighetsmangel 360.000/0 0-omk
TOSLO-2004-4198 rom/kasse skjønn/0 0-omk (IF)
TOSLO-2003-6306 fellesutgifter 150.000/0 0-omk
TOSLO-2002-10352 opplysninger skjønn/0 0-delt
TOSLO-2002-5337 ulovlig loftsutb. 158.000/0 0-delvis
TOSLO-2002-4658 oppl om byggesøk 34.000/0 5.000-omk
LB-1998-02312 rettsmangler 0-omk 600.000/0 0-omk
LA-2006-180863 nabouttbygging 0-omk 800.000/0 0-omk
LA-2000-01300 rådighetsbegr. 75.000-delt 75.000/0 0-omk
LB-2001-03138 regulering ting:0-omk 400.000/0 0-omk
LB-1997-01925 seksjonering 100.000+omk 100.000/0 0-omk
LE-1996-00235 utbygging nabo ting:0-omk ikke utbygging/0 0-omk
LB-1997-03454 utsikt ting:0-omk 350.000/ 150.000-omk kj
LG-1993-00043 utsikt 0-omk 100.000/0 0-omk
RG-1996-97 nabobygging 218.000+omk 218.000/0 0-delt
LH-2000-00839 tomtefesteavt. ting:0-saksomk heving/0 0-saksomk
7. UTLEIEHYBEL/BRUKSTILLATELSE
LH-1998-00356 utleibart areal ting:0-omk heving el 100.000/0 0-omk
LG-1997-01833 utleie 0-omk 435.000/0 0-omk
LB-2000-00792 kjellerleil. ting:150.000-delt 150.000/0 14.000-delvis omk
LG-1992-01199 godkjennelse 0-omk 350.000/0 0-omk
8. TAK/GULV
LF-2006-165950 takkonstruksjon 200.000-delt heving/0 0-omk
TOSLO-2006-128930 tak råte 85.000/0 0-omk(AmTrust)
TTOTE-2003-507 tak,kodens 120.000/0 0-omk(ACE)
LB-2000-02820 basseng/taklekk ting: 360.000-omk 360.000/0 60.000 -delvis omk k
LH-2000-00654 takfukt ting:61.000-omk kj heving el.250.000/0 61.000-omk kj
TOSLO-2001-05303 gulv 0 prisavslag/0 0-saksomkost
TOSLO-2001-10764 gulv 0 100.000/0 0-omk(Ace)
LF-1997-00816 gulvskjevheter+fuk 0+omk 113.000/0 0+omk
LB-1999-00839 lukt/gulv ting:0-omk 100.000/0 0-omk
9. SETNINGER
RG-1999-366 grunnmur 0-omk 300.000/0 0-omk
LB-2001-00237 grunnmur ting:0-delt 100.000/0 0-delt
LG-1999-00470 grunnmur ting:77.000-delt 77.000/0 0-omk
LB-1996-02477 betongskader ting:0-omk 25.000/0 0-omk
LB-1998-01336 fundamentering 125.000+omk 125.000/0 0-omk
10. VANN/AVLØP
LH-2000-00148 avløp ting: 0+omk 60.000/0 0+omk
LH-2000-00220 vann/brønn ting:49.000-delt 49.000/0 0-omk
LA-2001-00808 kloakk ting:0-delt 133.000/0 0+omk
LB-2001-03430 tak/kloakk ting:134.000+omk/0 134.000/0 0-delt
LG-1999-00238 vannledning ting:60.000+omk 60.000/0 0-omk
11. ANDRE MANGLER
Rt-2006-31 renter 150.000renter-delt 0/renter 0-omk
TOSLO-2003-5523 el 30.000/0 0-omk
 Rt-2002-696 forurensing,foreldet 0-omk 2mill/0 0-omk
LH-2005-181850 skjevheter-foreldet 0-omk 400.000/0 0-omk
LE-2005-165841 fundamentering 0-omk 220.000/0 0-omk
TOSLO-2006-18814 parkering 150.000/0 0-omk(Protector)
TOSLO-2006-48694 bæring-anket skjønn/0 0-omk(Protetct)
TOSLO-2005-99279 oljetank 422.000/0 0-omk(Protect)
TMIHO-2005-125627 peis 49.000/0 0-omk(ACE)
TOSLO-2002-2677 foreldet 191.000/0 0+omk
LB-1997-03251 konstruksjonsfeil ting:162.000-delt 162.000/42.000 42.000+omk kj
LB-1999-00926 kakkelovn ting:48.000-omk 48.000/10.000 10.000-delt
LB-2001-02270 red lys ting:100.000-delt 200.000/0 0-omk
LA-2000-01183 rasfare ting:0-omk 254.000/0 0-omk
LB-1999-01353 isolasjon 31.000-delt 140.000/0 0-delt
LH-2000-00134 isolasjon 0-omk 95.000/0 0-omk
RG-1993-1226 isolasjon 0 prisavs/0 0-delt
12. FLERE MANGLER
LA-2005-77537 brønn,pipe,råte 0-omk 236.000/0 0-omk
LA-2005-176497 div 25.000-omk 370.000/0 25.000-omk
TOSLO-2000-9228 div ca250.000/0 10-30.00-omk
LA-2005-71209 div fra 1886 0-omk 366.000/0 0-omk
RG-1996-435 div ting:40.000+omk 161.000/0 0-omk
LF-1997-00202 div ting: 23.000-delt skjønn/15.000 23.000-omk
LA-1996-00562 div/reklamasjon ting: 0-omk 100.000/0 0-omk
LA-1997-01626 div 44.000-delt 300.000/44.000 44.000-omk kj
LB-1998-01645 div ting:0-omk rettens skjønn/0 0-delvis omk
LF-1999-00431 div ting:0-omk 115.00/0 0-omk
RG-2001-643 div ting;0-omk heving el 330.000/0 19.000-delvis omk k
LG-1999-01449 div 33.000+omk til k 218.000/0 33.000-omk k.
LE-1993-00524 div ting:50.000+omk 250.000/0 0-delvis omk
LG-2000-00698 div ting;13.000-omk k 150.000/0 0-omk
LF-2001-00250 div ting:0-omk 93.000/0 0-omk (Vesta)
LG-1995-00675 div ting:25.000+omk 230.000/0 29.000-delvis omk k
LB-2001-01616 div ting:17.000-omk k 348.000/0 17.000+omk
RG-1994-870 div 0 230.000/0 0-omk