Oversikt over forsinkelsesrenten de siste årene

fra 01.07.2018 8,50%
fra 01.01.2018 8,50%
fra 01.07.2017 8,50%
fra 01.01.2017 8,50%
fra 01.07.2016 8,50%
fra 01.01.2016 8,75%
fra 01.07.2015 9,00%
fra 01.01.2015 9,25%
fra 01.07.2014 9,50%
fra 01.01.2014 9,50%
fra 01.07.2013 9,50%
fra 01.01.2013 8,50%
fra 01.07.2012 8,50%
fra 01.01.2012 8,75%
fra 01.07.2011 9,25%
fra 01.01.2011 9,00%
fra 01.07.2010 9,00%
fra 01.01.2010 8,75%
fra 01.07.2009 8,25%
fra 01.01.2009 10,00%
fra 01.07.2008 12,75%
fra 01.01.2008 12,25%
fra 01.07.2007 11,50%
fra 01.01.2007 10,5%
fra 01.07.2006 9,75%
fra 01.01.2006 9,25%
fra 01.07.2005 9,00%
fra 01.01.2005 8,75%
fra 01.07.2004 8,75%
fra 01.01.2004 9,25%
fra 01.01.1994 12,00%
fra 01.02.1986 18,00%
fra 01.12.1980 15,00%
fra 01.01.1978 10,00%