2 av 3 boligkjøpere vinner i retten

Forbrukeradvokaten har gått gjennom alle saker som er avgjort av Lagmannsretten og Høyesterett i 2017 og 2018. Statistikken viser at 2 av 3 av kjøperne vinner i domstolene. Blant de 82 boligsakene som har vært ført for våre to høyeste domstoler var det 52 kjøpere som vant frem og bare 30 selgere/eierskifteforsikringsselskap som fikk medhold. Blant de 82 sakene var det 11 boligkjøpere som ønsket å heve kjøpet i lagmannsretten. Fem boligkjøpere vant frem med sine hevingskrav. En oversikt over de 82 sakene med sammendrag og sortert etter tvistespørsmål, kan du lese mer om her.

For noen år siden gjorde Forbrukeradvokaten en liknende undersøkelse. Les mer om denne her. Resultatet ble da identisk – 63 % av boligkjøpere vinner frem i domstolene. Statistikken er vurdert ut fra at en kjøper som får utmålt et pengebeløp av retten vinner frem, uavhengig av hvilken påstand som er krevd av partene i saken.