Prisavslag for trange parkeringsplasser

Et sameie med nesten 50 beboere gikk til søksmål mot utbygger fordi parkeringsplassene var for smale. De fleste sameierne fikk prisavslag på 150.000 kr, for de trøblete plassene. Lagmannsretten slo fast at selv om forskriften bare stilte generelt krav til at plassenes størrelse skulle være tilpasset bruken, så måtte de anbefalte minimumsløsningene til Sintef Byggforsk legges til grunn. Dette fordi utbygger ikke kunne sannsynliggjøre at funksjonen til parkeringsplassene kunne løses med mindre størrelse enn Byggforsk anbefalte. For parkeringsplasser betyr det minimum 2 meter og 30 cm, men med tilleggsavstand for plasser som ligger mot hverandre. Dagens anbefaling til garasjebredde er i Byggdetaljbladet 3 meter og minst 2,30 i døråpningen. Dommen finner du her (LF-2016-136500).