Tok seks måneder å få skaderapport likevel reklamert tidsnok

Lagmannsretten har fastslått at en boligkjøper som ventet i seks måneder med å reklamere likevel ikke hadde reklamert for sent. De tekniske utfordringene i saken var kompliserte, så takstmannen brukte tid fra november til mai året etter på å skrive rapport. Normalt må en reklamasjon fremsettes senest 3-4 måneder etter at den er oppdaget, hvis ikke kan kjøper tape kravet. Lagmannsretten godtok likevel seks måneder i denne saken, blant annet fordi AmTrust v/NCL i forbindelse med tidligere reklamasjoner hadde stilt krav til at det måtte fremskaffes rapport om årsak, omfang og utbedringskostnader før de kunne ta stilling til saken. Les dommen her (LA-2014-55315).