10 m2 ga 560.000 kr i prisavslag.

6,25 % avvik i oppgitt størrelse førte til prisavslag i Finansklagenemnda.

Hvis boligarealet viser seg å være mye mindre enn oppgitt, kan det være en mangel. Høyesterett har i en sak uttalt at 8,9% avvik er en klar mangel. I saken for høyesterett (Rt-2003-612) var leilighet opplyst å være på 112 m2. Den viste seg å være bare 102 m2. Høyesterett fant det klart at avviket på 8,9 prosent var en mangel etter avhendingsloven §3-8. Høyesterett uttalte at hvis arealavviket var stort nok til å utgjøre en mangel, så vil feilopplysningen normalt virke inn på avtalen.

I saken som nå er avgjort av Finansklagenemnda var avviket 6,25 % var leiligheten på 150 m2 oppgitt å være 160 m2. Du kan lese mer om saken her:

https://www.aftenposten.no/bolig/Trodde-de-kjopte-leilighet-pa-160-kvadratmeter-Na-far-de-over-en-halv-million-kroner-i-erstatning-12622b.html