Forbrukerrådet blir rene rikssynsere

Regjeringen foreslår stor omorganisering av forbrukerapparatet

I dag kom det forslag fra regjeringen om å samle forbrukernes klagebehandling hos Forbrukertilsynet, mens Forbrukerrådet skal rendyrkes som interesseorganisasjon.

Endringen innebærer at Forbrukerrådet ikke lenger vil ha mekling- og tvisteløsningstilbud.  I stedet vil kun jobbe med interessepolitiske spørsmål. De vil fortsette å levere rådgivning til forbrukere.

Hele tvisteløsningapparatet flyttes til Forbrukertilsynet. De vil få ansvaret for tvisteløsningen som til nå har vært behandlet i Skien, Tromsø og Stavanger, Sekretariatet i Forbrukerklageutvalget. Oppgavene som har vært lagt til Forbruker Europa vil også flyttes til Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet har til nå hatt kontorer i Oslo, men skal etter regjeringens forslag flyttes til Grenlandsområdet. Forbrukerminister Linda Hofstad Helleland begrunner dette i regjeringens ambisjon om at offentlige kompetansebedrifter skal etableres utenfor hovedstaden. Dette betyr at 40-50 arbeidsplasser i Forbrukertilsynet vil flyttes ut av Oslo i løpet av en toårsperiode.

Både Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet uttaler at de er overasket over tidspunktet for denne beslutningen. Det er nemlig få måneder til en stortingsmelding om forbrukerpolitikken skal legges frem for Stortinget. I tillegg er begge klare på at det viktig å opprettholde et effektivt forbrukervern.

Forbrukeradvokaten er redd for at dette blir begynnelsen på slutten for Forbrukerrådet. Hvis Forbrukerrådet mister erfaringer med saksbehandling vil de heller ikke greie å opprettholde rollen som forbrukernes beskyttere. Rikssynsere har vi nok av. Vi trenger en organisasjon som fortsatt kan uttale seg med styrke og erfaring.