Privatleasing: Ikke bare en enkel løsning

I følge Forbrukerrådet har det vært en voldsom økning i antallet privat inngåtte leasingavtaler på bil de siste årene. Fra 2016 til 2017 var det en økning på hele 30 %.  Leasing betyr å leie en bil av en forhandler, i stedet for å kjøpe den. En av grunnene til at leasing har tatt av de siste årene er at bilteknologien utvikler seg i rasende fart. Forbrukere kvier seg for å ta sjansen på dagens teknologi, når morgendagen kan bringe noe enda bedre. Men selv om det er mange fordeler ved å lease over å kjøpe, må man huske at bil er en kompleks vare med grunnlag for mange potensielle tvister. Forbrukeradvokaten mottar stadig saker om tilbakelevering av leasingbil.

Et eksempel er saken der et leasingselskap ved avsluttet leasingperiode fremmet erstatningskrav mot forbrukeren for verdireduksjon på 10 % av nybilverdien. Grunnen var at forbrukeren ikke hadde tatt med bilen på service innenfor serviceintervallet som var avtalt. Forbrukere velger ofte leasing fordi det i utgangspunktet flytter risiko fra forbrukeren til leasingselskapet. Et erstatningskrav av denne størrelsen blir da dramatisk. Leasingselskapet begrunner verdireduksjonen i at bilen nå ikke oppfyller krav til en «nybilgaranti». Det er altså kun en formell feil. Der er ikke påvist noen fysiske feil ved bilen.

Forbrukeradvokaten representerer forbrukeren, og motsetter seg kravet om 10 % av nybilverdien. Regler fra EU krever årsakssammenheng mellom ureglementert service og garantibortfall. Når det ikke kan påvises noen skade på bilen, er det ikke grunnlag for å si at garantien er falt bort. I tillegg må det stilles krav til oppfølgning fra verkstedet. Forbrukeren hadde bilen på verksted for en skadekontroll etter at serviceintervallet så vidt var overkjørt. Ettersom at det var betalt for løpende serviceavtale mener vi det måtte forventes av verkstedet å opplyse forbrukeren om at det var på tide med service på bilen.

Vi skal jobbe for en rettferdig løsning for forbrukeren. Vi anbefaler alle som vurderer å inngå en leasingavtale å lese Forbrukerrådets guide om temaet: https://www.forbrukerradet.no/guide/no-guidekategori/forbrukerradets-store-privatleasing-guide/