Punk-band eller Turbonegro?

Sommeren 2017 skulle punk-bandet Blink 182 opptre på Tons of Rock-festivalen i Halden. Da bandet avlyste og festivalen hentet inn det norske bandet Turbonegro som erstatter for punkerne, krevde en skuffet festivaldeltaker å få tilbake pengene for sine to billetter. For å kunne få tilbake pengene (heve kjøpet) måtte det foreligge vesentlig mangel ved billettene. Tingretten fikk da den vanskelige oppgaven å gjøre en mangelsvurdering av det de selv betegnet som «en sanseopplevelse, med andre ord et produkt av estetisk karakter».

Tingretten bega seg ikke ut på noen alminnelig vurdering av det kvalitetsmessige avviket mellom de to bandende og uttalte: «Retten vil vise tilbakehold med en vurdering av Turbonegros musikalske kvaliteter holdt opp mot Blink-182’s». Ettersom det var vanskelig å regne ut noe objetivt avvik mellom de to bandene, ble det heller lagt vekt på hvordan situasjonen ble oppfattet av den skuffede kjøperen. Retten uttalte at de hadde «ingen tro på at Turbonegro for saksøkte ville innebære tilnærmet den samme opplevelsen som Blink-182». Videre ble det tatt stilling til om man ved kjøp av festival kjøper «opplevelsen av å være på festival» eller «selve konsertene». Og ville dette stille seg annerledes ved kjøpt av dagsbillett enn ved kjøp av et helt festivalpass? 

Det ble også sett hen til hvordan reguleringen av konsekvenser ved svikt fra underleverandør stiller seg i andre bransjer. Det ble uttalt at dramatiske konsekvenser som følge av slik svikt ikke er ukjent i andre deler av forretningslivet, og at det ikke er grunn til å sette festivalarrangører i en spesielt beskyttet stilling. 

Det forelå en vesentlig mangel, og forbrukeren fikk heve. Les hele dommen her:  trsiv_avgjorelse_toslo-2018-13450