Risikomur ga 1 325 000 kroner

Til tross for at det ikke var funnet noen fuktproblemer i grunnmuren, så valgte Protector å betale ut millionbeløp til de uheldige boligkjøperne. Boligkjøperne ble først bistått av Help forsikring, men valgte å la Forbrukeradvokaten ta seg av saken etter at den ble stevnet inn for tingretten. Saken ble nylig løst ved forlik. Protector betaler nå kjøperne 1 325 000 kr.

Huset til 8,7 millioner kroner ble opplyst å ha grunnmur i betong. Det ble avdekket at grunnmuren består av EW-elementer som består av en tynn betongplate ytterst med faststøpte stendere i tre mot innsiden. Dette er en konstruksjon som ble benyttet på 70- og 80-tallet hvor samvirket mellom trestenderne og betongplaten er avgjørende for grunnmurens bærende evne. Grunnmurer i EW-elementer er derfor ansett å være en risikokonstruksjon.

Alle de sakkyndige i saken var enige om at muren var en risikokonstruksjon, men Protector argumenterte med at det ville være nok å borre et par prøvehull i grunnmuren for å se om det var fukt. Kjøperne mente at et par prøvehull ikke ville være nok, dessuten ville muren fortsatt være en risikokonstruksjon i fremtiden.

Kjøperne hadde støtte fra flere sakkyndige, blant annet Multiconsult og Mycoteam. Mycoteam uttaler generelt om slike grunnmurer at det er stort skadepotensiale. Uttalelsen kan du lese her: EW element vurdering av skaderisiko