Har du fått skjeggkre i boligen?

Forbrukeradvokaten uttalte på Tv2 Nyhetskanalen den 13.02.19 at boligkjøpere ofte får 10-15% prisavslag for verditap dersom det oppdages skjeggkre i boligen. I samm program sier Folkehelseinstituttet at de har funnet en kur – men fortsatt kan ingen garantere at man blir kvitt skadedyrene.

 

Protector har sluttet å tilby eierskifteforsikringer. I offentligheten skylder de på Skjeggkre. Protector har anket inn flere dommer hvor de er dømt til å betale prisavslag. Første sak var oppe i lagmannsretten i mars. Boligkjøperen fikk prisavslag, men det betydelig nedsatt. Flere saker som er anket inn venter på sin endelige avklaring. Det er usikkert hva som skjer med skjeggkresaker i fremtiden. Enn så lenge ligger hovedtyngden av tingrettsdommer på at man skal ha 10-15 % prisavslag for verditapet. Det er senest slått fast av Bergen tingrett i november hvor verditapet ble satt til 10 % (TBERG-2018-19695).

Oslo tingrett har også hatt flere dommer som tyder på at skjeggkre vil bety verdiminus selv om det blir vanligere og metodene blir bedre:

 

I en dom skriver Oslo tingrett:

Sjølv om det etter kvart blir fleire bustader med skjeggkre, meiner retten dette både på kjøpstida og i fleire år framover vil ha en vesentlig innverknad på prisnivået. Sjølv om kanskje ein kjem opp i 90 % med skjeggkre slik at dette blir det normale, vil dei resterande 10 % då vera meir akktraktive på marknaden. Ein prisskilnad vil det såleis framleis vera. Ein kan diskutere språkbruken – verdimink for bustader med eller høgare pris for dei utan. Men ein skilnad vil det vera.

 

I en annen dom skriver Oslo tingrett:

Hva gjelder skjeggkreens betydning for verdien på huset, har retten kommet til at det er sannsynliggjort at huset vil ha en betydelig verdireduksjon som følge av forekomsten av skjeggkre. På grunnlag av de vitnebevis som er ført, og de vurderinger som er fremlagt, mener retten at det er det sannsynlig at man vil miste en del interessenter, og i alle fall et par budgivere, som følge av skjeggkreproblematikken. Retten mener at dette får negativ betydning for markedsverdien av huset. I tillegg kommer at de interessenter som vil by på huset til tross for skjeggkreproblematikken, mest sannsynlig vil by lavere enn de ville gjort dersom huset ikke inneholdt skjeggkre utover et akseptabelt nivå. Selv om det ikke er nødvendig for resultatet bemerker retten at det er sannsynlig at kjøperne ville mistet et par interessenter selv om man skulle finne en metode for å få forekomsten av skjeggkre ned på et akseptabelt nivå

Hegnar Media har også gjort en meningsmåling om folks holdning til skjeggkre. 73 % av 646 stemmer ville ikke kjøpt en bolig med skjeggkre:

Har du oppdaget skjeggkre i boligen kontakt oss for en vurdering.

 

Dette er skjeggkre:

  • Opptil 4 cm lang.
  • Lever i 7 år.
  • Får 150 unger.
  • Sprer seg i rekordfart.
  • Trenger kun 6 millimeter åpning for å komme seg inn.
  • Kommer fra emballasje og gips fra øst.
  • Ingen garanti for å bli kvitt.

 

Les mer om skjeggkre her: https://e24.no/privat/eiendom/dette-skadedyret-skaper-stadig-flere-boligkjoepskonflikter-eierskifteselskap-anbefaler-gift/24380342