Boligkjøper fikk 40 % prisavslag for museskader på hytte

Kjøper forsøkte på egenhånd å forhandle med selger og hans eierskifteforsikringsselskapet (Claims Link) om kompensasjon for museskadet hytte. Ved salg ble det opplyst om funn av muselort på loft, men til kjøpers fortvilelse var det stor museaktivitet i både vegger og tak. Utbedringskostnadene ble beregnet til NOK 450 000. Kjøper vurderte å godta et tilbud på NOK 75 000 og søkte råd hos Forbrukeradvokaten som anbefalte videre prosess. Med hjelp fra advokat Espen Ulland ble saken løst før rettssak på NOK 350 000 og kjøper kan utbedre skadene og ta i bruk hytta.