I rettssak med fuktskadet campingvogn fra 2006

En campingvogn fra 2006 ble solgt privat for NOK 135 000 med usikkerhet om fukt. Campingvognen viste seg å ha større fuktskader enn kjøper forventet og krevde derfor erstatning fra selger på NOK 100 000. Forbrukeradvokaten og advokat Espen Ulland bistod selger som til slutt ble fullstendig frikjent i Drammen tingrett. Kjøper måtte på sin side dekke både egne og selgers sakskostnader på til sammen NOK 370 000.