Retten har slått fast at man har lov til å røyke i egen bolig

Forbrukeradvokaten uttalte seg på NRK Nyhetene 14. februar om man har lov til å røyke i sitt eget hjem.

Røykeloven regulerer ikke hva som skjer hjemme hos folk. Røyking i eget hjem tilhører den private sfære og kan ikke nektes. Dette er klar rett i dag og uttales blant annet tydelig av Helsedirektoratet; «Røyking i eget hjem tilhører den private sfære og vil være utenfor de ordensregler borettslaget kan fastsette. Dette gjelder i utgangspunktet også for eiernes terrasse o.l.»

En beboer som røyker i sitt eget hjem kan derfor ikke kastes ut eller bli tvunget til å selge. I saker hvor bygningen har dårlig isolering og ventilasjon, kan borettslaget sette i gang tiltak for å bedre luftkvaliteten. Dette må skje i regi av borettslaget.

Røykeloven ble innført for noen år siden og den ble innført med forbud fra en dag til en annen. I USA har de nå i flere stater innført røykeforbud også i folks privathjem. Dette kan nok også skje i Norge en dag, men det må muligens til et mer internasjonalt regelverk på plass, fordi privatlivet og folks rett til livsutfoldelse er beskyttet av internasjonale regler.

https://www.nrk.no/mr/burettslaget-vil-kaste-ut-vidar-fordi-han-royker-1.14899620

Ola Fæhn

Dom er nå kommet i saken. Dette skriver NRK om dommen:

Vidar Antonsen (51) får fullt medhald i retten etter at burettslaget han bur i, forsøkte å kaste han ut. Antonsen røyker inne i si eiga stove, og fleire av naboane har klaga på at det siv røyk ut i fellesareal. Men retten slår no fast at burettslaget ikkje har lov å tvangsselje leiligeheit hans:

«Selv om det ikke er tvilsomt at naboene plages av røyklukt i bygget, mener retten at røykingen i Antonsens leilighet ikke leder til at han har overtrådt burettslagslova § 5-11 første ledd» heiter det i dommen.

Vidare heiter det:

«Etter rettens syn skaper en slik praktisering risiko for at andres subjektive opplevelser og/eller andre forhold som påvirker byggets inneklima, setter terskelen for når mislighold inntrer».

Burettslaget må betale sakskostnadene på 50 000 kroner.

Og då NRK tidlegare denne veka fortalde om den spesielle rettssaka, slo jusekspert Ola Fæhn fast at burettslaget er på tynn is når dei forsøkjer å tvangsselje leilegheita til Antonsen.

– Eit burettslag kan ikkje kaste ut nokon som røyker heime hos seg sjølv. Røyking i private heimar er lovleg, seier Fæhn.

 

https://www.nrk.no/mr/burettslag-far-ikkje-kaste-ut-roykaren-vidar-_51_-1.14905697