Selger av campingvogn frifunnet for krav om erstatning for fuktskader

En selger av campingvogn fikk krav om å betale for utbedring av fuktskader oppdaget 20 måneder etter overtakelse. Advokat Anne Mette Hårdnes i Forbrukeradvokaten representerte selger i saken for Oslo tingrett. Dom falt denne uken, og selger ble frifunnet.