Kan du kreve erstatning når entreprenøren er forsinket som følge av koronaviruset?

 

Entreprenørens levering forsinkes av koronaviruset – kan forbrukeren kreve dagmulkt/erstatning?

 

Koronaviruset påvirker alle deler av samfunnet, og kan lede til at entreprenøren som bygger huset eller hytten din blir forsinket i sin levering. En problemstilling er om forbrukeren har krav på dagmulkt/erstatning for forsinkelsen. Forbrukere kan kontakte Forbrukeradvokaten for en nærmere vurdering.

 

I en kontrakt om oppføring av bolig eller fritidsbolig har forbrukeren normalt krav på erstatning fra entreprenøren hvis han blir forsinket i sin levering – altså at prosjektet ikke er ferdig til avtalt tid. Erstatningen kalles dagmulkt. Dagmulkt er et beløp som oftest er fastsatt i kontrakten, og som entreprenøren er pliktig å betale forbrukeren for hver dag leveringen er forsinket.

 

Under følger noen situasjoner som kan oppstå i forbindelse med koronavirus-utbruddet.

 

Entreprenøren blir forsinket fordi forbrukeren ikke kan møte til avtalt tid

 

I situasjoner der entreprenørens forsinkelse skyldes at forbrukeren ikke kan møtes til avtalt tid, for eksempel i et samarbeidsmøte, på grunn av koronaviruset, kan det oppstå spørsmål om forbrukeren har krav på erstatning/dagmulkt.

 

Typiske situasjoner er der forbrukeren sitter i karantene, er i risikogruppen eller har en samfunnskritisk jobb. Dette er fordi forsinkelsen ligger på forbrukerens hånd – det er han som er skyld i at forsinkelsen oppstår.

 

Forsinkelse på entreprenørens hånd begrunnet i koronaviruset

 

I situasjoner der forsinkelsen skyldes entreprenøren, og dette er begrunnet i koronaviruset, er det en problemstilling om forbrukeren har krav på erstatning/dagmulkt. Dette kan være tilfeller der entreprenøren opplever forsinkede materialleveranser, sykefravær, karantene eller andre smitteverntiltak som er hemmende for fremdriften av oppføringen.

 

Etter bustadoppføringsloven § 11 har entreprenøren rett på tilleggsfrist hvis det oppstår en forsinkelse som skyldes en hendelse entreprenøren ikke har kontroll over. Har entreprenøren rett på tilleggsfrist vil det si at den avtalte tid for ferdigstillelse av prosjektet forlenges tilsvarende forsinkelsen.

 

Avgjørende for rett på tilleggsfrist for entreprenøren er om koronaviruset ansees å være en hendelse utenfor hans kontroll. Kontrollansvaret er strengt og handler om at entreprenøren har ansvar for oppståtte hindringer som han hadde en teoretisk eller praktisk mulighet til å unngå (kontroll over). Et kjerneeksempel er tilfellet der entreprenøren har valgt en materialleverandør som det viser seg at leverer varene for sent. Selv om entreprenøren ikke kunne vite at materialene ville bli levert for sent, hadde han en teoretisk mulighet til å velge en annen leverandør som ville levert materialene i tide. Når han hadde en slik mulighet er de forsinkede materialene en hindring som entreprenøren har kontroll over, og det er hans ansvar.

 

I kontrollansvarsvurderingen er det flere momenter som er vektige. Viktig er det at entreprenøren ikke kunne ta hindringen i betraktning på avtaletiden. Det må altså være en høyst uvanlig situasjon som entreprenøren ikke kunne sikre seg mot på forhånd. En problemstilling er om den pågående situasjonen som følge av koronaviruset er en slik uvanlig situasjon.

 

Like viktig er det at entreprenøren ikke har mulighet til å overvinne følgene av hindringen. Avgjørende er hvilke tiltak man kan forvente at entreprenøren må gjøre for levere tross hindringen. En problemstilling kan være om hindringen som koronaviruset representerer, kan løses innenfor en akseptabel kostand for entreprenøren.

 

Spørsmål?

 

Ved spørsmål eller ønske om en nærmere vurdering kan Forbrukeradvokaten kontaktes. Våre advokater har for tiden hjemmekontor, men du kan enkelt nå oss på post@forbrukeradvokaten.no eller via telefon på 23 20 32 32. Du finner kontaktinformasjon til hver enkelt advokat direkte på våre hjemmesider.