Bryggeplassen som nesten gikk tapt

 

En hytteeier var lovet å få kjøpe bryggeplass og sjøbod fra den store grunneieren i området. Da grunneieren døde ville ikke barna hans stå ved tilbudet. Hytteeieren kontaktet Forbrukeradvokaten, og ble i Nedre Telemark tingrett representert av advokat Ola Fæhn. På slutten av hovedforhandlingen kom partene til enighet. Hytteeieren fikk kjøpe likevel og partene kunne snakke sammen igjen etter flere år med krangling.