Ny dom fra lagmannsretten gir boligkjøpere prisavslag for skjeggkre

 

Frostating lagmannsrett avsa dom den 22. juni i år hvor kjøper av bolig ble tilkjent prisavslag grunnet skjeggkre. Kjøpesummen på boligen var kr 4 785 000.

Lagmannsretten uttalte at skjeggkre utgjør en mangel, og at denne mangelen består av to elementer. Det første elementet er at det har tatt svært lang tid å bekjempe skjeggkrebestanden, i denne saken 15 måneder. Lagmannsretten mener derfor at kjøper har krav på økonomisk kompensasjon i form av prisavslag for den midlertidige bruksulempen kjøper har hatt. Dette fordi det for mange oppleves psykisk belastende å ha skjeggkre i boligen sin. Det andre elementet er at risikoen for at skjeggkrebestanden ikke er fullstendig utryddet og kan ta seg opp igjen, mest sannsynlig vil ha en prisdempende effekt ved salg av boligen.

Lagmannsretten tilkjente kjøper et skjønnsmessig prisavslag på kr 200 000.