Måned: august 2020

Endringer i hvilke saker som skal behandles i forliksrådet og hvilke saker som kan ankes til lagmannsretten

  Saker som omhandler en verdi på over kr 125 000 har man kunnet ta direkte inn for tingretten så fremt begge parter har vært representert av advokat. Fra 1. juli i år ble denne grensen oppjustert til kr 200 000. Fra samme dato skal også alle saker som omhandler formuesverdier på under kr 250 …

Endringer i hvilke saker som skal behandles i forliksrådet og hvilke saker som kan ankes til lagmannsretten Les mer »