Endringer i hvilke saker som skal behandles i forliksrådet og hvilke saker som kan ankes til lagmannsretten

 

Saker som omhandler en verdi på over kr 125 000 har man kunnet ta direkte inn for tingretten så fremt begge parter har vært representert av advokat. Fra 1. juli i år ble denne grensen oppjustert til kr 200 000.

Fra samme dato skal også alle saker som omhandler formuesverdier på under kr 250 000 gå etter reglene om småkravsprosess. Dette betyr også at saker som omhandler formuesverdier på kr 250 000 ikke slipper inn til behandling i lagmannsretten uten samtykke fra lagmannsretten.

De nye endringene innebærer dermed at flere saker vil måtte gå veien via forliksrådet, og færre saker vil få ankebehandling i lagmannsretten.