Måned: desember 2020

Forsikringsselskap innvilget rettshjelp likevel, dagen etter at de mottok klage til FINKN

  Forbrukeradvokaten ble kontaktet av forbruker som hadde havnet i en håndverkertvist. Advokatbistand i slike saker er dekket av hjemforsikringen/innboforsikringen. Forbruker hadde vært forsikret i Tryg i mange år via sitt forbund. I tillegg hadde forbruker tegnet individuell forsikring først hos Storebrand, før den i juli 2019 ble tegnet hos Tryg. Forbrukeradvokaten tok kontakt med …

Forsikringsselskap innvilget rettshjelp likevel, dagen etter at de mottok klage til FINKN Les mer »

Forsikringsselskap anførte svik for sent

En forsikringstaker kjøpte bolig tiltenkt som fritidsbolig. I tilstandsrapport ved kjøp fremkom det at boligen hadde akutt behov for vedlikehold. I forsikringspapirene krysset forsikringstaker av «nei» på spørsmål om boligen hadde behov for rehabilitering og skrev at boligen hadde normal standard. Et halvt år etter, april 2019, brant boligen mens forsikringstaker befant seg i utlandet. …

Forsikringsselskap anførte svik for sent Les mer »