Forsikringsselskap anførte svik for sent

En forsikringstaker kjøpte bolig tiltenkt som fritidsbolig. I tilstandsrapport ved kjøp fremkom det at boligen hadde akutt behov for vedlikehold. I forsikringspapirene krysset forsikringstaker av «nei» på spørsmål om boligen hadde behov for rehabilitering og skrev at boligen hadde normal standard. Et halvt år etter, april 2019, brant boligen mens forsikringstaker befant seg i utlandet. Kun en måned etter, i mai 2019, sendt han kopi av tilstandsrapport til forsikringsselskap. Selskapet valgte å avvente politiets etterforskning. I oktober 2019 avviste selskapet dekning med begrunnelse at forsikringstaker hadde oppgitt uriktig informasjon ved tegning av forsikringen. Forbrukeradvokaten representerte forsikringstaker i Finansklagenemnd (FINKN). FINKN kom frem til at selskapet hadde anført svik for sent. Avslagsgrunnen hadde ingen sammenheng med politiets etterforskning, slik at selskapet hadde måttet anføre svik «uten ugrunnet opphold» når de fikk informasjonen om boligens tilstandsrapport i mai 2019.