Forsikringsselskap innvilget rettshjelp likevel, dagen etter at de mottok klage til FINKN

 

Forbrukeradvokaten ble kontaktet av forbruker som hadde havnet i en håndverkertvist. Advokatbistand i slike saker er dekket av hjemforsikringen/innboforsikringen. Forbruker hadde vært forsikret i Tryg i mange år via sitt forbund. I tillegg hadde forbruker tegnet individuell forsikring først hos Storebrand, før den i juli 2019 ble tegnet hos Tryg. Forbrukeradvokaten tok kontakt med begge selskap, som begge avslo rettshjelpsdekning med henvisning til at forbruker ikke var forsikringstaker hos dem på tvistetidspunkt. Forbrukeradvokaten klaget begge selskap inn for FINKN. For forbruker hadde det ingen betydning hvilket av selskapene som ville dekke advokatkostnader, men det ble anført at ett av selskapene måtte innvilge rettshjelp. Dagen etter at klagen til FINKN ble mottatt av Storebrand innvilget selskapet likevel rettshjelp.