Har du fått varsel om leieøkning?

Mange leietakere mottar varsel om leieøkning i disse tider. Husleielovens kapittel 4 oppstiller strenge og ufravikelige krav til når og hvordan husleien kan økes i et løpende leieforhold.

  1. Husleien kan ikke økes før leieforholdet har vart i ett år.
  2. Når leieforholdet har vart i ett år kan husleien økes i samsvar med konsumprisindeksen (KPI). Justering i samsvar med KPI krever varsel på én måned.
  3. Når leieforholdet har vart i tre år kan husleien justeres til gjengs leie. Justering til gjengs leie krever et varsel på seks måneder.
  4. Leien kan kun justeres én gang i året. Fikk du økning etter KPI i januar, kan utleier tidligst justere til gjengs pris i januar neste år.

Dersom du har fått leieøkning i strid med disse reglene kan du kreve den ulovlig oppkrevde husleien tilbakebetalt.

Har du spørsmål vedrørende leieøkning kan du ta kontakt med oss på 23 20 32 32, eller post@forbrukeradvokaten.no