Gruppeklage mot Tesla

Forbrukeradvokaten har inngått samarbeid med www.teslaklager.no. Teslaklager.no samler sammen misfornøyde bileiere for å vurdere om det skal tas ut en gruppeklage/-søksmål mot Tesla Norway AS. Forbrukeradvokaten vil være juridisk rådgiver for Teslaklager.no og dersom det er aktuelt å samle misfornøyde kunder i en gruppeklage, så vil vi være prosessfullmektig for de påmeldte. Teslaklager.no vil være grupperepresentant og vil ha ansvaret for å samle gruppen og holde den orientert. De vil også være kontaktledd mellom kunden og Forbrukeradvokaten. Dersom de engasjerer oss som rådgivere, vil Teslaklager.no betale for dette. Teslaklager.no samler inn midler til å utføre oppgaven som grupperepresentant.

 

Blir det aktuelt med en rettslig prosess vil Forbrukeradvokaten legge frem en strategi for en slik runde, hvor vi fremlegger informasjon om kostnader og økonomisk risiko. Økonomien og risikoen vil påvirkes av hvor mange som melder seg på og hvor enkelt det er å komme frem til løsning med Tesla Norway AS. Betaling for vår bistand vil avklares med den enkelte påmeldte og vil samles inn av Forbrukeradvokaten direkte til vår klientkonto.

 

Har du kjøpt en Tesla du er misfornøyd kan du melde deg på her. Det er viktig at du reklamerer til Tesla Norway AS så raskt som mulig. Nedenfor finner du

 

Eksempel på klagebrev

Til Tesla Norway AS

 

MANGEL VED REG NR……………

Jeg viser til kjøpekontrakt av ……………… Jeg beklager å måtte melde fra om at jeg har oppdaget …………………………… Dette er en mangel ved bilen som jeg krever av Tesla dekker. Det bes om at Tesla tar stilling til om det aksepteres ansvar i saken.

 

Hvis jeg ikke hører noe annet innen 14 dager, går jeg ut fra at Tesla avviser ansvar. Det varsles om at det da kan bli aktuelt å gå videre med saken og det vil bli vurdert å få feilen reparert et annet sted for så å kreve kostnaden dekket av Tesla.