Motorhavari førte til heving av kjøp

Et lite firma kjøpte en 2 år gammel bil for i overkant av kr 300 000. Etter kort tid oppstod ulyder fra motor men selger mente at bilen var i orden. Bilens motor havarerte ca. 1 år etter kjøp og selger tilbudte seg å reparere dette gjennom motorbytte. Kjøper ønsket ikke dette og kontaktet advokat Espen Ulland i Forbrukeradvokaten. Etter at advokat Ulland tok tak i saken ble det konstatert at bilens serviceprogram var overkjørt og at nybilgarantien fra importør ikke lenger gjaldt. Kjøper fikk tilbud om ny motor og garanti fra selger, men ved hjelp fra advokat Ulland fikk han i stedet hevet kjøpet og tilbakebetalt hele kjøpesummen.