Boligkjøper fikk dekket utbedringskostnader direkte fra selgers bygningsforsikring

I en avgjørelse fra Finansklagenemda er det avklart at kjøper kan rette mangelskrav direkte til selgers bygningsforsikring når han har fått fullmakt fra selger.

I saken hadde en kjøper oppdaget et rotte- og museproblem som hadde forårsaket skader på boligen før overtakelse. Selv om kjøper hadde tegnet egen bygningsforsikring fikk han ikke dekket utbedringskostnadene fordi skaden hadde oppstått før han overtok boligen. I og med at selger hadde bygningsforsikring den perioden som skadene fra mus og rotter oppsto, mente Finansklagenemda at kjøper istedenfor kunne kreve utbedringskostnadene direkte av selgers bygningsforsikring. Det var da en forutsetning at kjøper overtok kravet som selgeren ville hatt mot sin forsikring, og selger måtte gi fullmakt til kjøper på dette.

 

Forbrukeradvokaten ser at mange kjøpere som har overtatt en bolig med mangler har problemer med å få dekket utbedringskostnadene fra selger. I de situasjonene kan det være smart å høre med selger om han hadde forsikring på eiendommen og få fullmakt for å kreve utbedringskostnadene direkte fra dem. Les avgjørelsen her; Krav mot selgers bygningsforsiking

 

Har du spørsmål eller ønsker en vurdering av saken din? Ta kontakt med Forbrukeradvokaten på telefon 23203234 eller epost: post@forbrukeradvokaten.no