Kjøper tilkjent prisavslag for skader på eldre bolig

Kjøper med forsikring i Help boligkjøperforsikring oppdaget mangler ved sin eldre bolig etter kjøp. Feilene bestod i kondensproblematikk på tak og antydning til setningsskader mellom gammel del og et nyere tilbygg. Det var gitt risikoopplysninger om kondens, men kjøper mente at disse ikke var tydelige nok til at ansvaret var flyttet over på kjøper. I motsetning til Help boligkjøperforsikring, hadde Forbrukeradvokaten ved advokatene Bure og Ulland tro på saken. Selgers eierskifteforsikring ClaimsLink kom etterhvert med flere tilbud før saken endelig kunne forlikes på kr 250 000, og kjøper kunne endelig avslutte en langvarig boligkrangel.