Fikk økt stillingsprosent fra 6 % til 79 %!

Visste du at som deltidsansatt har du krav på en stillingsprosent som tilsvarende den faktiske arbeidstiden? Forbrukeradvokaten ved advokat Emil August Fjellvang ble kontaktet av en deltidsansatt som hadde jobbet langt over avtalt stillingsprosent på 6 %. Den ansatte krevde forhandling av arbeidsavtalen. Før forhandlingen kontaktet hun Forbrukeradvokaten for råd om hva hun hadde krav på. Etter advokatbistand og forhandlingsråd ble stillingsprosenten økt fra 6 til 79 %. Klienten var strålende fornøyd med sin nye arbeidsavtale.