Fikk hevet kjøpet etter å ha være i tvist i 2,5 år

En hyttekjøper følte seg grundig lurt av selger etter kjøp av en brukt hytte på fjellet. Det viste seg at hytta til kr 2 700 000 var underdimensjonert og sakkyndige hevdet at det var fare for at taket kollapset. Skjevhetene i hytta kunne ikke repareres ved enkle midler slik selger opplyste ved salg. Selger hadde tegnet eierskifteforsikring i Protector og selskapet avviste ansvar under henvisning til påregnlighet og deres takstmann mente at hytta kunne utbedres for i overkant av kr 100 000. Etter en langvarig drakamp klarte kjøper ved hjelp av advokat Espen Ulland i Forbrukeradvokaten å overbevise Protector om at selskapet var best tjent med å kjøpe tilbake hytta. Kjøpet ble hevet og hytta levert tilbake. Kjøper fikk tilbake kr 3 268 000 fra Protector og hyttedrømmen lever videre. Protector sitter igjen med en skjev hytte på fjellet.