HUSLEIETVISTUTVALGET BLIR LANDSDEKKENDE

 

Fra 1. september blir Husleietvistutvalget landsdekkende. Tidligere har det kun vært leietvister i enkelte deler av landet som har fått behandlet saken sin i Husleietvistutvalget, mens de øvrige har blitt henvist til å få behandlet saken sin i Forliksrådet. Fra 1. september vil Husleietvistutvalget bli førsteinstans i alle landets fylker i leietvister som omhandler bolig.