Forbruker fikk hevet avtale med håndverker, og ferdigstilt kjøkken

Klient hadde inngått avtale om montering av nytt kjøkken med et håndverkerfirma. Underveis i arbeidet ble det klart at firmaet var useriøst. Håndverkerne møtte ikke opp og monteringen var ufagmessig. Klient kontaktet advokat Fjellvang for bistand i saken. Det resulterte i at avtalen ble hevet og klient fikk et nytt firma til å ferdigstille kjøkkenet uten ekstra kostnader.