Help anbefalte kjøper å gi seg. Med bistand fra Forbrukeradvokaten fikk kjøper prisavslag på kr 440 000

Kjøper med forsikring i Help boligkjøperforsikring oppdaget mangler på boligens takkonstruksjon fra 1985. Kjøper var kjent med at yttertaket var modent for utskiftning, men forventet ikke omfattende skader på undertaket. Nytt undertak kostet kr 550 00 men selger nektet ansvar. Det samme gjorde Help boligkjøperforsikring, som frarådet videre prosess.

Forbrukeradvokaten og advokat Espen Ulland hadde likevel tro på saken, og etter hvert ble det tatt ut søksmål mot Protetor som representerte selger. Protector nedla påstand om full frifinnelse, men tilbudte etter hvert kr 150 000 i prisavslag. Mindre enn 3 uker før hovedforhandling lykkes kjøper og advokat Ulland å få til en akseptabel løsning. Det tok tid, men kjøper kunne til slutt kassere inn kr 440 000 og få avsluttet saken på en skikkelig måte.