Forbrukerselger vant over eiendomsselskap i lagmannsretten. Får 536 000 kroner i erstatning med hjelp fra Forbrukeradvokaten.

En boligeier solgte leiligheten sin i et sameie i Oslo til et eiendomsselskap. Leiligheten hadde to soverom, hvor det ene var utstyrt med et hybelkjøkken og hadde vært utleid i perioder. Eiendomsselskapet hadde planer om å pusse opp leiligheten og selge den videre.

 

Etter salget forlangte imidlertid styret i sameiet at en varmepumpe og avløpsrøret til hybelkjøkkenet måtte fjernes. Styret mente at varmepumpen ikke var godkjent og at avløpsrøret angivelig brøt en brannskillevegg. I tillegg krevde sameiet at selgeren leverte tilbake nøkkelen til den ekstra postkassen hun hadde disponert mens hun leide ut hybelen. Sameiet pekte også på at det ikke hadde godkjent at selgeren kunne bygge en trapp fra balkongen sin ned til hagen. Eiendomsselskapet valgte etter dette å heve hele kjøpet.

 

Selgeren fant til slutt en annen kjøper, men hadde hatt flere utgifter i mellomtiden og i forbindelse med det nye salget. Med hjelp fra Forbrukeradvokaten tok selger saken om erstatning til retten. Etter først å ha fått medhold i Oslo tingrett, har selger nå også fått medhold i lagmannsretten. Lagmannsretten konkluderte med at hverken varmepumpen eller avløpsrøret var et vesentlig avtalebrudd og at eiendomsselskapet ikke kunne heve kjøpet. Selger fikk 536 000 kroner i erstatning, samt dekket utgifter til advokat og et vitne.

 

Les mer om saken her: https://nemitek.no/avlopsror-borettslag-retten/hybelavlop-ble-rettsforviklinger/247177?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=SG060122