NYE BOLIGKJØPSREGLER – FORBRUKERADVOKATEN I VG 31. JANUAR 2022

Fra 1. januar 2022 har vi fått nye regler om boligkjøp.

I VG den 29. januar 2022 er Forbrukeradvokat Ola Fæhn bedt om å uttale seg om de nye reglene og forsikringsordninger ved boligkjøp.

 

– Jeg blir nok ikke arbeidsledig fremover, sier Ola Fæhn, advokat og partner i Forbrukeradvokaten.

– Dette er imidlertid enklere saker som kan bli løst i forliksråd og Finansklagenemnda, slik at boligkonflikter totalt sett vil gi mindre belastning på rettssystemet, sier Fæhn.

Mange av konfliktene som har havnet i domstolene har ifølge Fæhn handlet om hvor man skal trekke grensen for hva som er en vesentlig mangel. Også han mener derfor at det vil bli mange mindre saker om mangler det koster fra 10.000 kroner å utbedre. Men også Fæhn håper at både økt dokumentasjonsplikt – og krav til å sette seg inn i dokumentasjonen for kjøper – vil føre til færre problemer.

 

Trenger man Boligkjøperforsikring?

Fæhns erfaring med kunder som har hatt boligkjøperforsikring gjør ham skeptisk, og det er det følgende hovedårsaker til:

– Boligkjøperforsikringen er et produkt som har en innebygd interessekonflikt. Advokaten/saksbehandleren i forsikringsselskapet har en arbeidsgiver som ideelt sett ønsker at de bruker minst mulig tid og penger på kunden, sier Fæhn.

 

De fleste krangler løser seg med dialog og forlik

Han mener konsekvensen dermed blir at forsikringsselskapet for ofte konkluderer med at du som boligkjøper ikke har noen sak. Fæhn mener også at

boligkjøperforsikringsselskapene bruker takstmenn som vanligvis brukes av boligselgersiden og dermed er farget av selgersympatier.

– Fæhn nevner at selv om man har tegnet boligkjøperforsikring, så kan man velge å benytte ekstern advokat. Man får da dekket deler av advokatutgiftene gjennom boligkiøperforsikringen og så kan man ta resten gjennom hjemforsikringen.

– Veldig mange krangler – faktisk så mange som 70-80 prosent – løser seg med dialog og forlik. Da kommer du ikke opp i summen på 100.000 som ofte er rammen for rettshjelp i boligforsikringen. Blir det rettssak, må du ta det overskytende selv. Men mindre konflikter, som det trolig blir flere av fremover, vil ikke spise så mye av rettshjelpen.