Nyskapende og viktig avgjørelse for forbrukere

Advokat Emil August Fjellvang. Foto: Moment Studio.

Advokat Emil August Fjellvang hjalp i mars en klient til seier i Finansklagenemnda. Klienten hadde blitt nektet uføreforsikring etter å ha røyket hasj. I den nyskapende avgjørelsen fra Finansklagenemnda skriver nemnda at den ikke kan se at forsikringsselskapet har sannsynliggjort at bruk av cannabis medfører en økt helserisiko. Det betyr at forbrukere ikke lenger kan bli nektet uføreforsikring på grunn av hasjbruk. Avgjørelsen er den første av sitt slag og vil få presedens for andre som kan bli nektet forsikring på samme grunnlag.

Nettavisen skrev en artikkel om saken. Les den her: https://www.nettavisen.no/nyheter/ble-nektet-forsikring-pa-grunn-av-cannabis-festroyk-vant-mot-selskapet-klienten-var-overarlig/s/12-95-3424248393