Vant over Ifs boligkjøperforsikring

Adv. Ola Fæhn bisto klient i saken. Foto: Moment Studio.

Kjøperne tegnet boligkjøperforsikring i If forsikring da de kjøpte sitt drømme­hus i 2020. Boligkjøperforsikringen dekker kjøpers advokatomkostninger ved krangler etter boligkjøp. Kort tid etter overtakelse begynte det å lekke fra badet som var oppgitt å være utbedret 21 år tidligere.

Boligkjøperforsikringen til If bistod i starten med å reklamere til selgers forsikringsselskap. Etter at kravet ble avvist av selgers forsikring, besluttet If å ikke bistå kjøper lenger. De mente at kravet ikke ville føre frem og at kjøper måtte oppnå et vesentlig bedre resultat, for at de skulle være pliktig til å dekke advokatomkostningene.  Avvisningen til If ble klaget inn til Finansklagenemnda.

Før det ble avklart om If ville dekke saksomkostningene ble det tatt ut søksmål mot selgers forsikringsselskap for å få dekket inntil 250.000 kr. I rettsmegling tilbød selgerforsikringen 100.000 kr, men saken ble ikke løst. Tingretten avsa senere dom på at selgerforsikringen ble frikjent.

Til tross for at selgerforsikringen ble frifunnet, besluttet Finansklagenemnda at If måtte dekke kjøpers advokatomkostninger og utgifter til sakkyndig bistand (Sak 2022-183). De avviste at det var krav til at kjøper måtte ha oppnådd et vesentlig bedre resultat. De la til grunn at så lenge en sak er prosedabel, så plikter If å dekke kostnadene. De la vekt på at selgerforsikringen hadde gitt tilbud i rettsmegling og vurderinger i dommen som viste at retten ikke hadde funnet avgjørelsen opplagt.

If forsikring aksepterte ikke nemndsavgjørelsen, men ville likevel forhandle en løsning. Løsningen endte med at If aksepterte det fremsatte kravet, men fikk prutet dette med ca 5.000 kr.

Tipset til den som har tegnet boligkjøperforsikring er å ikke ta nei for et nei!