Boligeier vant mot håndverker – får 210 000 kroner med hjelp fra Forbrukeradvokaten

En boligeier engasjert et byggefirma for å fjerne en bærevegg i leiligheten sin. Hensikten var å få åpen kjøkkenløsning og et ekstra soverom i leiligheten. Det ble avtalt en fastpris på 135 000 kroner for oppdraget.

Boligeier rev etter dette kjøkkenet for å klargjøre byggefirmaet. Da firmaet begynte å skjære i veggen oppsto det imidlertid problemer. Veggen viste seg å ha særlig armering og var en del av byggets hovedstabilitetssystem. Veggen kunne derfor ikke rives og oppdraget ble avsluttet. På dette tidspunktet hadde boligeier allerede betalt inn 100 000 kroner til firmaet. Boligeier valgte å sette leiligheten i stand igjen på egenhånd og monterte selv nytt kjøkken.

Boligeier kontaktet byggefirmaet og ba om å få tilbakebetalt de 100 000 kronene som var betalt til byggefirmaet. I tillegg ønsket boligeier erstatning for merutgifter og egeninnsats.  Byggefirmaet ville ikke tilbakebetale beløpet eller gi erstatning til boligeieren.

Saken endte til slutt i tingretten der boligeier med hjelp fra advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten fikk medhold og vant saken. Tingretten mente at det var byggefirmaet som burde ha innhentet korrekte tegninger av leiligheten og som måtte ta risikoen om tegningene viste seg å ikke være tilstrekkelige. Retten kom til at byggefirmaet måtte betale tilbake de 100 000 kronene som boligeier hadde betalt for prosjektet. I tillegg ble firmaet dømt til å betale erstatning på 110 000 kroner til boligeieren, saksomkostninger og renter.