Selger ble personlig ansvarlig for gavekort hans firma hadde lovet kjøper av bolig

I forbindelse med kjøp av bolig ble kjøperne lovet et gavekort på 80 000 kroner, som skulle mottas ved overtakelse av boligen. Da overtakelse kom, fikk ikke kjøperne gavekortet som lovet. Det fremstod uklart hvorvidt det var selger personlig eller selgerens firma, hvor han var daglig leder, som hadde inngått avtalen. Firmaet hadde gått konkurs på tidspunktet for overtakelse.

Kjøperne tok først saken til forliksrådet, hvor løftegiveren ble frifunnet for personlig ansvar. Etter rådgivning fra Forbrukeradvokaten valgte kjøperne å ta saken videre til tingretten. Advokat Kristin Skårset bistod i saken og fikk fullt medhold i at selgeren var personlig ansvarlig for avtalen. Det var selgeren som måtte hefte for at det ikke var klargjort for kjøperne at det var et firma som var ansvarlig for avtalen. Dette er i tråd med alminnelige avtalerettslige regler utledet av tidligere avgjørelser fra Høyesterett. Man skal vite hvem man inngår en avtale med, så man kan ivareta sine interesser!