Delutbedring på bad

Mange kjøpere med mangelfulle bad blir møtt med at de må nøye seg med delutbedring. Rettspraksis er sprikende, men i LB-2020-179920 uttaler lagmannsretten.

«Lagmannsretten utelukker ikke at delutbedring kan være hensiktsmessig i tilfeller der mindre mangler skal utbedres, og er innforstått med at det finnes firmaer som har spesialisert seg i dette. Med de mange og til dels omfattende manglene som er påvist ved baderommene og som uansett nødvendiggjør flere tiltak, vil imidlertid delutbedring, etter lagmannsrettens syn, ikke gi tilstrekkelig trygghet for kjøperne. Lokal utbedring i form av utskiftning av enkeltvegger eller gulv vil, etter lagmannsrettens syn, medføre en uakseptabel risiko for fuktskader i fremtiden. Videre vil det ikke innfri de berettigede forventninger man har til standarden på et baderom ved overtakelse av et helt nytt hus. Som det vil fremgå nedenfor, vil flere vegger, eller både vegg og gulv, måtte skiftes ut på samtlige bad i boligen, noe som klart rettferdiggjør en totalrehabilitering av badene»

Vil du følge med på utviklingen i boligsaker så har vi opprettet en facebookgruppe:

https://www.facebook.com/?locale=nb_NO