Forbrukeradvokaten søker studentmedarbeider

Vi ønsker å engasjere en student som kan arbeide to ganger i uken av 4 timer pr gang. Som studentmedarbeider har du ansvar for praktiske kontoroppgaver, som å besvare henvendelser, bestille kontorartikler, lunsj etc., men en like viktig del av stillingen er å bistå advokatene med juridiske oppgaver. Oppgavene kan for eksempel bestå i å skrive utkast til prosesskriv eller klager, finne frem til relevant rettspraksis og å lage juridiske utdrag.

Vi legger vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Den som søker bør være selvstendig, ansvarsbevisst og effektiv. Erfaring fra praksis, for eksempel JURK eller Jussbuss, eller annet arbeid er en fordel. Stillingen er en kjempefin sjanse for studenter som vil se hvordan det er å jobbe som advokat. Lønn etter avtale.

Forbrukeradvokaten består av fem advokater/advokatfullmektiger. Forbrukeradvokaten ble etablert i 1999. Vi har spesialisert oss på ulike typer kontraktsrett, typisk kjøp og salg av fast eiendom, entreprise, forsikringssaker, biltvister, husleie og håndverkertjenester. Våre lokaler ligger sentralt til i Uranienborgveien 1, like ved Slottsparken.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ola Fæhn, se e-post under.

Søknad sendes til faehn@forbrukeradvokaten.no innen 20. november.