Rettigheter hos privat etterforsker

Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten uttalelser seg i Tv2 nyhetene om hvor rettsløs man er når man bestiller privat etterforsker.

– Privatetterforsker er en ubeskyttet tittel og det finnes ingen autorisasjonsordning.

– Det er derfor viktig å gjøre ekstra undersøkelser før man bestiller slike oppdrag, forklarer Fæhn.

FORBRUKERADVOKAT: Ola Fæhn Fæhn sier at det ikke er et klageorgan som behandler slike klager, og at klager på etterforskere normalt sett må tas til Forliksrådet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Privat etterforskning er ikke lovregulert. Likevel finnes det noen generelle rammer for hva du kan kreve av en slik tjeneste.

Her henviser forbrukeradvokaten til håndverkertjenesteloven.

– Du kan klage på en etterforsknings-tjeneste som ikke er utført fagmessig og som ivaretar forbrukerens interesser.

– Etterforskeren skal gi råd, opplyse og eventuelt fraråde oppdrag forbrukeren ikke vil få nytte av. Dessuten skal oppdraget utføres til avtalte frister.

Tips før bestilling av privat etterforsker:

  • Betal aldri forskudd.
  • Be om referanser før du bestiller.
  • Les på nettet om du finner noen artikler om vedkommende og forhør med venner og kjente.
  • Medlemmer av Norsk forening for etterforskning og sikkerhet har et etisk regelverk – det kan være betryggende, selv om det ikke gir noen garanti for seriøsiteten.
  • Be om prisantydning før bestilling og beskriv tydelig mål for hva du ønsker å bestille.
  • Er det en type oppdrag som passer for en privat etterforsker?

Kilde: Ola Fæhn / Forbrukeradvokatene

– Utføres oppdraget på en utilfredsstillende måte, blir ikke forbrukeren pliktig å betale for oppdraget helt eller delvis.

– Penger som er betalt kan kreves refundert. Får forbrukeren meromkostninger kan dette kreves erstattet.

Se mer på:
https://www.tv2.no/nyheter/forbruker/flere-raser-mot-utroskapsjeger-dypt-skuffende/15852117/