Gammel bolig solgt som et dødsbo med oppussingsbehov ga prisavslag både i tingretten og lagmannsretten

Kjøpere av en bolig utsatt for et massivt rotteangrep, vant i lagmannsretten med krav om prisavslag med hjelp fra Forbrukeradvokaten ved advokat Emil August Fjellvang.

Boligen var bygd i 1967 og solgt som et dødsbo da det hadde stått ubebodd i et år. I tilstandsrapporten fremkom det at det var «spor etter skadedyr i kott i loft». I forbindelse med rivning av en vegg, oppdaget kjøperne store mengder rotteavføring. Det viste seg at boligen hadde vært utsatt for et massivt rotteangrep. Rottene hadde spredd seg over hele huset, og huset var derfor ved overtakelsen ubeboelig. Kjøperne måtte flytte ut og iverksette omfattende sanerings- og rehabiliteringsarbeider.

I tingretten vant kjøperne, representert av advokat Emil August Fjellvang, med krav om prisavslag på kr 728 925.

Selger anket dommen til lagmannsretten, som gav kjøperne medhold og forkastet anken. Lagmannsretten kom til at boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperne hadde grunn til å regne med.

Lagmannsretten viste til at opplysningen i tilstandsrapporten om «spor etter skadedyr» var for vag. Opplysningen sa ingenting om hvilke skadedyr det kunne være tale om. I tillegg pekte formuleringen «spor av» i retning av noe som har vært og som ikke er av alvorlig karakter. Denne informasjonen gav ikke kjøperne grunnlag for mistanke om skader av slik art og omfang som det viste seg å være. Lagmannsretten viste også til at opplysningen om spor av skadedyr kunne gi grunnlag for nærmere undersøkelser (som riving, stikkprøver mv.), men slike var det bare selgerne som kunne foreta eller initiere. Det var ikke av betydning at boligen ble solgt som et dødsbo og hadde stått ubebodd i et år.

Prisavslaget som ble tilkjent av tingretten på kr 728 925 var innenfor det lagmannsretten fant sannsynliggjort. Det ble ikke foretatt standardfradrag selv om boligen var fra 1967 og det var opplyst at oppussing måtte påregnes. Kjøperne ble også tilkjent kr 222 522 i sakskostnader for lagmannsretten.

Advokat Emil August Fjellvang