Måned: mars 2024

Lovendringer i forbrukerkjøpsloven styrker forbrukernes rettigheter

Den 01.01.2024 trådte en rekke endringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. Endringene gjelder for forbrukerkjøp gjort etter 01.01, og er foretatt for å gjennomføre EUs forbrukerkjøpsdirektiv i norsk rett. Norsk lovgivning har allerede gitt forbrukere et sterkere vern enn i mange andre europeiske land, men med disse endringene blir forbrukerrettighetene ytterligere styrket. Miljø er et viktig …

Lovendringer i forbrukerkjøpsloven styrker forbrukernes rettigheter Les mer »