Måned: mai 2024

Dette må du vite om husleiedepositum

Hva er husleiedepositum? Ved inngåelse av et leieforhold, er det vanlig å måtte betale et depositumsbeløp til utleieren. Regler om depositum ved husleie er regulert i husleieloven § 3-5. Depositumbeløpet skal stille sikkerhet for «skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen». Depositumsbeløpet kan maksimalt være på …

Dette må du vite om husleiedepositum Les mer »