Måned: juni 2024

Norske banker kan ha krevet ulovlig høy rente på boliglånet

I en ny dom fra den internasjonale EFTA-domstolen er det slått fast at islandske boliglåneavtaler til forbrukere er for uklare når det gjelder bankens adgang til å heve renten. At låneavtalen har generelle bestemmelser om at banken kan heve renten når markedet eller inntjeningskapasiteten tilsier det, er ikke godt nok. Konsekvensen av en uklar regulering …

Norske banker kan ha krevet ulovlig høy rente på boliglånet Les mer »