Forbrukeradvokaten om heving og erstatning på TV2 hjelper deg

Advokat Ola Fæhn har uttalt seg i en sak på TV2 hjelper deg.

Saken gjelder en leietaker som fikk beskjed fra utleier om at leieavtalen deres var hevet etter at en ubuden person hadde oppsøkt leietakers leilighet og knust to vinduer.

Fæhn peker på at det skal mye til før en utleier kan heve en leieavtale. Det kreves vesentlig mislighold og normalt også skriftlig advarsel i forkant. Fæhn mener at en slik episode som saken omhandler neppe kan anses som et mislighold av leiekontrakten. I saken hadde dessuten leietaker kun mottatt varsel om fraflytting, uten at det var mottatt advarsel i forkant.

Videre krevde utleier erstatning for de knuste rutene fra leietaker. Fæhn mener at leietaker ikke er erstatningsansvarlig: «Når en ubuden person oppsøker leier og knuser vinduer mot leiers ønske og vilje, så ligger dette utenfor leiers kontroll. Dette vil bli på samme måte som om det kommer en utenforstående som gjør hærverk på eiendommen.». Fæhn fremhever at utleier i en slik situasjon heller må søke erstatning direkte fra den som har påført skadene.

Les hele saken på TV2 her: https://www.tv2.no/nyheter/forbruker/sjokkbrev-fra-utleier-jeg-knakk-helt-sammen/16635993/